Pereiti į pagrindinį turinį

86 264 86 85

info@kalbejimopotemes.net

ovsas1

Greitai atrašome

Atsakysime per 3 min.!

Parašytos potemės atsisiuntimui

Metai: 2017
Nr. ------Pavadinimas------ Pasirinkimas
1 Kristijono Donelaičio stilius ypatingas dėl rašytojo svarbos lietuvių tautai. Remdamiesi rašytojo biografiniais faktais ir kūriniais, pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite. Pasirinkti
8 Ar žmonės ribinėse situacijose yra stiprūs ir pasiruošę kovoti, ar tiesiog pasiduoda ir prisitaiko? Savo mintis pagrįskite literatūros pavyzdžiais Pasirinkti
9 Žemdirbiškos kultūros aktualizavimas XXa. II pusės lietuvių literatūroje Pasirinkti
13 Literatūra - istorinės patirties liudijimas Pasirinkti
14 Moters paveikslas lietuvių literatūroje. Pasirinkti
14 Lietuvio paveikslas skirtingų laikotarpių literatūroje Pasirinkti
16 Tėvynės praradimas – vienas iš svarbiausių lietuvių literatų įkvėpimo šaltinių. Pagrįsti teiginį pavyzdžiais. Pasirinkti
18 Tėvas lietuvių literatūroje Pasirinkti
19 Kokį poveikį kultūrai ir visuomenei daro kryptingai veikianti asmenybė? Pasirinkti
20 Tautosaka lietuvių literatūroje Pasirinkti
21 Kūrėjo tema lietuvių literatūroje Pasirinkti
22 Jaunimo gyvenimo problemos lietuvių literatūroje Pasirinkti
23 Meilė lietuvių literatūroje Pasirinkti
24 Namų tema lietuvių literatūroje Pasirinkti
25 Kas jūsų manymu turėtų būti tikrasis žmogaus poelgių vertintojas: visuomenė, sąžinė ar Dievas? Pasirinkti
26 Ar visuomenei reikalingi rašytojai moralistai? Savo požiūrį pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais. Pasirinkti
27 Kaip pilietiškumas ir tautiškumas vaizduojamas skirtingų laikotarpių literatūroje? Pasirinkti
28 Kaip literatūroje vaizduojama Renesanso žmogaus pasaulėžiūra, vertybių sistema, idealai? Kuo skiriasi nuo šių dienų žmogaus? Pasirinkti
29 Ar moterų kuriama literatūra yra savita? Atsakykite remdamiesi lietuvių literatūros pavyzdžiais. Pasirinkti
30 Kurie lietuvių literatūros kūriniai yra verti Lietuvos epo vardo? Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. Pasirinkti
31 Šeimos reikšmė žmogui lietuvių literatūroje. Pasirinkti
Metai: 2015
Nr. ------Pavadinimas------ Pasirinkimas
1 Dėl didėjančio gyventojų mobilumo, informacinių priemonių poveikio ir kitų priežasčių lietuvių kalbos tarmės palaipsniui artėja prie bendrinės kalbos. Ar verta stengtis užtikrinant tarmių išlikimą? Argumentuotai išsakykite savo požiūrį. Pasirinkti
3 Lietuvos viešojoje erdvėje vykstančiose diskusijose dažnai pasigendama kultūringo, pagarbaus santykio su pašnekovu. Kaip vertinate mūsų visuomenės diskusijų kultūrą? Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. Pasirinkti
6 Lietuvių kalba savo istorijoje daug kartų yra patyrusi kitos kalbos poveikį. Remdamiesi pavyzdžiais, paaiškinkite, kurios kalbos ir kaip veikė lietuvių kalbą anksčiau ir dabar. Pasirinkti
7 Ar vaikystėje / paauglystėje susiformavęs įprotis rašyti trumpąsias mobiliojo telefono žinutes be skyrybos ženklų, be didžiųjų raidžių, be diakritinių ženklų, vartojant netaisyklingas arba mažai žinomas santrumpas gali pakenkti jaunosios kartos rašymo įgū Pasirinkti
16 Kaip vaizduojama emigranto dalia XX a. II pusės ir šiuolaikinėje lietuvių literatūroje? Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. Pasirinkti
17 Kuo skiriasi Renesanso ir šių laikų žmogaus pasaulėžiūra, vertybių sistema, idealai? Savo mintis pagrįskite literatūros pavyzdžiais. Pasirinkti
28 Dažnai teigiama, kad moterų kuriama literatūra yra savita. Remdamiesi lietuvių literatūros pavyzdžiais, pagrįskite šią mintį arba ją paneikite. Pasirinkti
29 Ar grožinės literatūros kūrinyje atpažįstami autoriaus biografijos faktai padeda suprasti kūrinį ar trukdo? Savo mintis pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais. Pasirinkti
30 Kuriuos Lietuvos literatūros kūrinius ir kodėl galima būtų pavadinti Lietuvos epu? Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. Pasirinkti