Pereiti į pagrindinį turinį

86 264 86 85

info@kalbejimopotemes.net

ovsas1

Greitai atrašome

Atsakysime per 3 min.!

Parašytos potemės atsisiuntimui

12 klasės (VBE) 2018 metų kalbėjimo potemių sąrašas (Spauskite čia)

>>> AUKŠČIAUSIA KOKYBĖ - visi kalbėjimai patikrinti filologės! <<<

Jeigu perkant kalbėjimą nėra sąraše jūsų mokyklos, tai parašykite mums pavadinimą ir ją pridėsime į sąrašą. 

Metai: 2017
Nr. ------Pavadinimas------ Pasirinkimas
1 Kristijono Donelaičio stilius ypatingas dėl rašytojo svarbos lietuvių tautai. Remdamiesi rašytojo biografiniais faktais ir kūriniais, pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite. Pasirinkti
1 Pasirinktų lietuvių rašytojų stiliaus ypatybės Pasirinkti
2 Kalbinis apsisprendimas tautinio atgimimo epochoje XIX a. pab. - XX a. pr. Pasirinkti
3 Lietuvos raštijos ir literatūros tekstai, formavę lietuvių požiūrį į tautos ir valstybės istoriją Pasirinkti
4 Kaip pasikeistų Kristijono Donelaičio kūryba išvertus ją į šiuolaikinę bendrinę lietuvių kalbą? Pasirinkti
5 Kaip kalba padeda atsiskleisti vaizduojamąjį laikotarpį Mariaus Ivaškevičiaus ,,Madagaskare“? Pasirinkti
6 Individo ir bendruomenės santykis XX a. lietuvių prozoje Pasirinkti
7 Žmogaus prigimties prieštaringumas Lietuvos literatūroje Pasirinkti
8 Asmenybės laikysena ribinėse situacijose. Pasirinkti
9 Žemdirbiškos kultūros aktualizavimas XXa. II pusės lietuvių literatūroje Pasirinkti
10 Kodėl šiandien prieštaringai vertinamas sovietmečiu žymių lietuvių rašytojų kūrybinis palikimas? Pasirinkti
11 Antikos mitų interpretacija Lietuvos kultūroje Pasirinkti
12 Krikščioniškoji etika Lietuvos Literatūroje Pasirinkti
13 Literatūra - istorinės patirties liudijimas Pasirinkti
14 Moters paveikslas lietuvių literatūroje. Pasirinkti
14 Lietuvio paveikslas skirtingų laikotarpių literatūroje Pasirinkti
15 Motina lietuvių literatūroje Pasirinkti
16 Tėvynės praradimas – vienas iš svarbiausių lietuvių literatų įkvėpimo šaltinių. Pagrįsti teiginį pavyzdžiais. Pasirinkti
17 Žaismas modernioje lietuvių literatūroje Pasirinkti
18 Tėvas lietuvių literatūroje Pasirinkti
19 Kokį poveikį kultūrai ir visuomenei daro kryptingai veikianti asmenybė? Pasirinkti
20 Tautosaka lietuvių literatūroje Pasirinkti
21 Kūrėjo tema lietuvių literatūroje Pasirinkti
22 Jaunimo gyvenimo problemos lietuvių literatūroje Pasirinkti
23 Meilė lietuvių literatūroje Pasirinkti
24 Namų tema lietuvių literatūroje Pasirinkti
25 Kas jūsų manymu turėtų būti tikrasis žmogaus poelgių vertintojas: visuomenė, sąžinė ar Dievas? Pasirinkti
26 Ar visuomenei reikalingi rašytojai moralistai? Savo požiūrį pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais. Pasirinkti
27 Kaip pilietiškumas ir tautiškumas vaizduojamas skirtingų laikotarpių literatūroje? Pasirinkti
28 Kaip literatūroje vaizduojama Renesanso žmogaus pasaulėžiūra, vertybių sistema, idealai? Kuo skiriasi nuo šių dienų žmogaus? Pasirinkti
29 Ar moterų kuriama literatūra yra savita? Atsakykite remdamiesi lietuvių literatūros pavyzdžiais. Pasirinkti
30 Kurie lietuvių literatūros kūriniai yra verti Lietuvos epo vardo? Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. Pasirinkti
31 Šeimos reikšmė žmogui lietuvių literatūroje. Pasirinkti
32 Žmogaus santykis su gamta Pasirinkti
33 Skaudūs išgyvenimai lietuvių literatūroje Pasirinkti
34 Doros samprata Kristijono Donelaičio poemoje ,,Metai" Pasirinkti
35 Kodėl XXI a. jaunimui sunku suvokti K. Donelaičio "Metų" kalbą? Pasirinkti
36 Gimtosios kalbos išsaugojimo svarba lietuvių kultūros istorijoje Pasirinkti
37 Neigiami personažai įdomesni už teigiamus. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį konkrečiais literatūros pavyzdžiais. Pasirinkti
38 Ironija Jurgio Savickio kūryboje Pasirinkti
39 Kančia lietuvių literatūroje Pasirinkti
40 Lietuvių kalbą išsaugoti svarbu, nes ji padeda lietuvių tautai išlikti Pasirinkti
41 Kokie jauno žmogaus siekiai vaizduojami literatūroje? Pasirinkti
42 Ar šiuolaikiniam žmogui svarbus ryšys su tėvyne? Pasirinkti
43 Autobiografiškumas lietuvių literatūroje Pasirinkti
44 Kokios moralinės atramos reikalingos šiuolaikiniam žmogui? Pasirinkti
45 Kaip padarytas nusikaltimas veikia žmogų? Pasirinkti
46 Asmenybės laisvės problema lietuvių literatūroje. Pasirinkti
47 Kaip apie sąžinę, kaip didžiausią žmogaus teisėją kalbama lietuvių literatūroje? Pasirinkti
49 Žmogaus santykis su tėvyne Lietuvos literatūroje Pasirinkti
50 Praradimas – katastrofų laikotarpio rašytojų kūrybinio įkvėpimo šaltinis. Pasirinkti
51 Gimtosios kalbos svarba lietuvių literatūroje Pasirinkti
52 Žmogaus būties įprasminimas lietuvių literatūroje Pasirinkti
53 Miškas kaip įkvėpimo šaltinis. Pristatykite pasirinktus lietuvių rašytojus, kuriuos miškas įkvėpė kurti. Pasirinkti
54 Katastrofų laikotarpio ženklai lietuvių literatūroje. Pasirinkti
55 Dekalogo atspindžiai lietuvių literatūroje Pasirinkti
56 Kaimo žmogus lietuvių literatūroje. Pasirinkti
57 Vienišo žmogaus tragizmas lietuvių literatūroje Pasirinkti
58 Darbas lietuvių literatūroje. Pasirinkti
59 Žmogaus dvasinių vertybių puoselėjimas lietuvių literatūroje. Pasirinkti
60 Žmogus prievartos pasaulyje Pasirinkti
61 Žmogiškumas prasideda nuo gailesčio ir užuojautos Pasirinkti
62 Nostalgiška kelionė į praeitį lietuvių literatūroje Pasirinkti
63 Tėvynės gynėjo paveikslas lietuvių literatūroje Pasirinkti
64 Vaikystės patirtis padeda susigaudyti pasaulyje, geriau suprasti save ir kitus. Pasirinkti
65 Žmogus ir istorija lietuvių autorių kūriniuose. Pasirinkti
66 Lietuvos paveikslas iš toli. Argumentuotai išsakykite savo nuomonę, koks Lietuvos paveikslas iškyla žmogui, atsidūrusiam tremtyje. Pasirinkti
67 Ar žmogus gali valdyti savo likimą? Pasirinkti
68 Žmogaus vidiniai konfliktai lietuvių literatūroje. Pasirinkti
69 Požiūris į gyvybę lietuvių literatūroje. Pasirinkti
70 Romantinis tautos vaizdavimas lietuvių literatūroje. Pasirinkti
71 Kokias tautines vertybes turėtų pasirinkti jaunas žmogus, kurdamas naują pasaulį? Pasirinkti
72 Pilietiškumas lietuvių literatūroje. Pasirinkti
73 Žmogus nusikalsta neišvengiamai ir tik kaltės jausmas išteisina jo žmogiškumą. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį, remdamiesi pasirinkto lietuvių literatūros autoriaus kūryba. Pasirinkti
74 Patriotizmas lietuvių literatūroje. Pasirinkti
75 Žmonės - marionetės lietuvių literatūroje. Pasirinkti
76 Žmogus kintančių vertybių pasaulyje Pasirinkti
77 Darbo poetizavimas Pasirinkti
78 Literatūra - tautos istorijos liudytoja. Pasirinkti
79 Vertybės, kurios labiausiai išryškėja, praradus tėvynę. Apibūdinkite, kokios vertybės atrandamos, patiriant tėvynės ilgesį. Pasirinkti
80 Tautos gyvenimo būdo vaizdavimas lietuvių literatūroje. Pasirinkti
81 Ką atranda ir ką praranda žmogus, palikdamas tėvynę? Pasirinkti
82 Vaikas lietuvių literatūroje. Pasirinkti
83 Šeimos vaidmuo pažįstant ir tęsiant tradicijas. Pasirinkti
84 Asmenybės dvilypumas lietuvių literatūroje. Pasirinkti
85 Dualistinio pasaulio samprata literatūroje. Pasirinkti
86 Kūrybingos prigimties žmogaus santykis su gyvenimo rutina. Pasirinkti
87 Ko mus moko lietuvių literatūra? Pasirinkti
88 Dėl ko verta gyventi? Pasirinkti
89 Istorinė patirtis kaip kūrėjo įkvėpimo šaltinis. Pasirinkti
90 Namai ir šeima - nekintančios vertybės žmogaus gyvenime. Pasirinkti
91 Ką apie laimingą žmogų kalba lietuvių literatūra? Pasirinkti
92 ,,Du vagys" pagal J. Biliūno ir J. Savickio noveles Pasirinkti
93 Tradicinės kaimo kultūros atspindžiai lietuvių literatūroje. Pasirinkti
Metai: 2015
Nr. ------Pavadinimas------ Pasirinkimas
1 Dėl didėjančio gyventojų mobilumo, informacinių priemonių poveikio ir kitų priežasčių lietuvių kalbos tarmės palaipsniui artėja prie bendrinės kalbos. Ar verta stengtis užtikrinant tarmių išlikimą? Argumentuotai išsakykite savo požiūrį. Pasirinkti
3 Lietuvos viešojoje erdvėje vykstančiose diskusijose dažnai pasigendama kultūringo, pagarbaus santykio su pašnekovu. Kaip vertinate mūsų visuomenės diskusijų kultūrą? Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. Pasirinkti
6 Lietuvių kalba savo istorijoje daug kartų yra patyrusi kitos kalbos poveikį. Remdamiesi pavyzdžiais, paaiškinkite, kurios kalbos ir kaip veikė lietuvių kalbą anksčiau ir dabar. Pasirinkti
7 Ar vaikystėje / paauglystėje susiformavęs įprotis rašyti trumpąsias mobiliojo telefono žinutes be skyrybos ženklų, be didžiųjų raidžių, be diakritinių ženklų, vartojant netaisyklingas arba mažai žinomas santrumpas gali pakenkti jaunosios kartos rašymo įgū Pasirinkti
16 Kaip vaizduojama emigranto dalia XX a. II pusės ir šiuolaikinėje lietuvių literatūroje? Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. Pasirinkti
17 Kuo skiriasi Renesanso ir šių laikų žmogaus pasaulėžiūra, vertybių sistema, idealai? Savo mintis pagrįskite literatūros pavyzdžiais. Pasirinkti
28 Dažnai teigiama, kad moterų kuriama literatūra yra savita. Remdamiesi lietuvių literatūros pavyzdžiais, pagrįskite šią mintį arba ją paneikite. Pasirinkti
29 Ar grožinės literatūros kūrinyje atpažįstami autoriaus biografijos faktai padeda suprasti kūrinį ar trukdo? Savo mintis pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais. Pasirinkti
30 Kuriuos Lietuvos literatūros kūrinius ir kodėl galima būtų pavadinti Lietuvos epu? Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. Pasirinkti