Pereiti į pagrindinį turinį

86 264 86 85

Skambinkite

info@kalbejimopotemes.net

Rašykite

Parašytos potemės atsisiuntimui

Metai: 2018
Nr. ------Pavadinimas------ Pasirinkimas
0 Senojo testamento gyvenimo išmintis ir etinės nuostatos Pasirinkti
1 Kalbėjimas apie žmogaus ir medžio ryšį Pasirinkti
2 Mitų herojai ir jų žygių prasmė Pasirinkti
3 Mitų reikšmė Antikos ir dabarties žmogaus gyvenime. Pasirinkti
4 Kalbėjimas apie žmogaus ir gamtos santykį. Žmogaus ir gamtos santykis. Pasirinkti
5 Išminties meilė ir jos svarba žmogaus tobulėjimui Pasirinkti
6 Biblija kaip literatūros ir kultūros tekstas: jos svarba Europos tapatybei. Pasirinkti
7 Senojo ir Naujojo testamentų vaizdiniai, herojai ir jų siužetai: jų interpretacija literatūroje. Pasirinkti
8 Kalbėjimas apie mitus. Pasirinkti
9 Kalbėjimas apie antiką. Pasirinkti
10 Kodėl verta skaityti knygas? Pasirinkti
11 Kaip skaitomos knygos veikia mus ir mūsų gyvenimą? Pasirinkti
12 Sizifo mito interpretacijos lietuvių poetų eilėraščiuose. Pasirinkti
13 Jauno žmogaus paveikslas dainose. Pasirinkti
14 Kalbėjimas apie pasakų herojus. Pasakų herojai. Pasirinkti
15 Pasakos ryšys su mitu. Pasirinkti
16 Ką mums šiandien kalba mitai? Pasirinkti
17 Dialogas su tradicija: mitas, tautosaka, literatūra. Pasirinkti
18 Koks žmogus- tokia jo tėvynė? Pasirinkti
19 Meno ir tikrovės, visuomenės ir kūrėjo santykis. Pasirinkti
20 Kokias amžinąsias tiesas skelbia Sofoklio tragedija ,,Antigonė"? Pasirinkti
21 Pokario vaiko gyvenimas R. Granausko novelėse. Pasirinkti
22 Dramos „Mindaugas“ sukūrimo aplinkybės: Lietuvos valstybės idėjos iškėlimas okupacijos metais. Pasirinkti
23 Riteris ir riteriškumas: kova už gėrį. Pasirinkti
24 Viduramžiai ir jų vaizdavimas literatūroje. Pasirinkti
25 Kalbėjimas apie heroję moterį. Moteris herojė literatūroje. Pasirinkti
26 Tėvų ir vaikų santykiai Pasirinkti
27 Antigonės paveikslas Sofoklio dramoje ,,Antigonė“ Pasirinkti
28 Meilės tema lietuvių literatūroje. Pasirinkti
29 Žmogaus santykio su tėvyne atspindys literatūroje Pasirinkti
30 Biblija – knygų knyga. Pasirinkti
31 Balio Sruogos „Milžino paunksmė“ siužetas ir veikėjai Pasirinkti
32 Mirusios kalbos, kalbų mirties priežastys, ar mirs lietuvių kalba? Pasirinkti
33 Nelaimingos meilės pėdsakai lietuviškų kūrinių veikėjų gyvenimuose Pasirinkti
34 Senųjų raštų kalba Pasirinkti
35 Lietuvių ir graikų mitinio pasaulio modelis Pasirinkti
36 Jono Basanavičiaus ir Vinco Kudirkos darbai Lietuvai Pasirinkti
37 Epo herojus ir jo kovos prasmė Pasirinkti
38 Draugystės išbandymai V. Goldingo romane “Musių valdovas” Pasirinkti
39 Biblijos įvaizdžiai Bernardo Brazdžionio poezijoje Pasirinkti
40 Savarankiškai skaitytos dramos pristatymas (Justinas Marcinkevičius „Mažvydas”) Pasirinkti
41 Odisėjo paveikslas ir jo kūrimo būdai Pasirinkti
42 Antano Vienažindžio biografija ir asmenybė Pasirinkti
43 Dantė ,,Pragaras“. Tema, kompozicija, problemos ir Beatričės vaidmuo Pasirinkti
44 Apie ką verčia susimąstyti šių laikų žmogų Antikos literatūra? Pasirinkti
45 J.Grušas ,,Meilė, džiazas ir velnias”. Vaikinų paveikslai. Pasirinkti
46 Žmogaus dvasinės stiprybės išbandymas Lietuvių literatūroje Pasirinkti
47 Mažosios Lietuvos gamta K. Donelaičio poemoje ,,Metai“ Pasirinkti
48 Just.Marcinkevičiaus dramos Mindaugas siužeto pristatymas. Mindaugo- karaliaus ir žmogaus paveikslas. Kokią įtaką ši drama padarė lietuvių tautinei savivertei? Pasirinkti
49 Šeimos ryšių stiprumas Homero poemose Pasirinkti
50 Kas yra herojiškumas? (“Rolando giesmė”) Pasirinkti
51 Požiūris į civilizaciją, visuomenę ir žmogų Defo romane “Robinzonas Kruzas” ir Goldingo romane “Musių valdovas” Pasirinkti
52 Vyro paveikslas Homero ,,Odisėjoje" ir ,,Rolndo giesmėje" Pasirinkti
53 Kreonto ir Antigonės dialogas - žmogiškumo ir puikybės ginčas (Sofoklis ,,Antigonė‘‘) Pasirinkti
54 Šiurpi Vilniaus žydų geto kasdienybė pagal I. Mero romaną ,,Lygiosios trunka akimirką" Pasirinkti
55 Ko šiandieninis žmogus gali pasimokyti iš graikų mitų? Pasirinkti
56 Ralfo ir Džeko charakteristika Viljamo Goldingo „Musių valdovas“ Pasirinkti
57 Vėjo motyvas Kazio Binkio poezijoje Pasirinkti
58 Visuomenės ydų kritika O. De Balzako romane ,,Tėvas Gorijo” Pasirinkti
59 Remdamiesi 2–3 kūriniais aptarkite, kokios kartų problemos atskleidžiamos paauglių literatūroje. Pasirinkti
60 Meilės tema E. Remarko romane ,,Trys draugai" Pasirinkti
61 Senosios ir jaunosios kartos santykiai. Pasirinkti
62 Žmogus prievartos pasaulyje. Pasirinkti
63 Ar reikalinga literatūros klasika mokyklinėje programoje? Argumentuokite pasirinktais programiniais kūriniais. Pasirinkti
64 Krikščioniškųjų vertybių samprata Jono Biliūno novelėje ,,Ubagas“ Pasirinkti
65 Kristaus paveikslas lietuvių literatūroje Pasirinkti
66 Laisvės atspindys graikų literatūroje Pasirinkti
67 Žmogaus gyvenimas totalitarinėje visuomenėje Pasirinkti
68 Don Kichoto paveikslas Pasirinkti
69 Garbės ir šlovės samprata Antikoje pagal Homero "Iliada" ir A. Barico "Homeras, Iliada" Pasirinkti
70 Antigonės ir Kreonto konflikto priežastys ir konflikto pobūdis Pasirinkti
71 Didvyrių (Hektoro ir Achilo) vertybės Homero poemoje ,,Iliada“ Pasirinkti
72 Graikų mitinio pasaulio slėpiniai Pasirinkti
73 J. Grušas „Meilė, džiazas ir velnias“. Luko paveikslas. Pasirinkti
74 Jauno žmogaus problemos Dž. Selindžerio romane ,,Rugiuose prie bedugnės‘‘ Pasirinkti
75 Ko šiuolaikinį žmogų moko antikos literatūra? Pasirinkti
76 Kaino ir Abelio istorija biblijoje ir Dž. Bairono Kainas Pasirinkti
77 K. Binkio biografija, asmenybė, kūryba Pasirinkti
78 Vertybių patikrinimas gėrio ir blogio kova I. Mero romane ,,Lygiosios trunka akimirką’’ Pasirinkti
79 Graikų mitologinio pasaulio modelis Pasirinkti
80 Žmogaus susidūrimas su tikrove I. Mero romane ,,Lygiosios trunka akimirką” Pasirinkti
81 Kodėl išorinis grožis kartais virsta prakeiksmu? Pasirinkti
83 Kalbėjimas apie meno svarbą Pasirinkti
84 Kalbėjimas apie galimybę šiuolaikiškai susipažinti su Lietuva ir jos kultūra Pasirinkti
85 Išminties ir meilės svarba žmogaus tobulėjimui, Sofoklio „Antigonė“ Pasirinkti
85 Patarlėse išsakomi svarbūs gyvenimo principai ir taisyklės. Patvirtinkite arba paneikite šią mintį lietuvių tautosakos pavyzdžiais. Pasirinkti
86 Dėl ko žmonės aukojasi? Pasirinkti
87 Paauglių problemos Juozo Grušo dramoje ,,Meilė, džiazas ir velnias” Pasirinkti
88 Biblijos ženklai lietuvių literatūroje. Pasirinkti
89 Biblijos ženklai Jono Biliūno kūryboje. Pasirinkti
90 Antikos motyvai Dantės Aligjerio poemoje ,,Dieviskoji komedija“ Pasirinkti
91 Vyrų paveikslai Sofoklio tragedijoje ,,Antigonė‘‘. Pasirinkti
92 Kalbėjimas apie žmogų ir tėvynę. Pasirinkti
93 Laisvės samprata graikų mituose. Pasirinkti
94 I. Mero romanas ,,Lygiosios trunka akimirką“. Izaoko charakteristika. Pasirinkti
95 Jauno žmogaus paveikslas J. Grušo dramoje "Meilė, Džiazas ir velnias" Pasirinkti
95 Kultūra – nesibaigiantis žaidimas... Maironio baladės ,,Jūratė ir Kastytis“ ir K. Ostrausko vienaveiksmės dramos ,,Jūratė ir Kastytis“ pristatymas Pasirinkti
96 Kodėl Beatričę galima vadinti mergaite - Don Kichotu? Juozas Grušas ,,Meilė, džiazas ir velnias“ Pasirinkti
98 Paauglių problemos literatūroje Pasirinkti
99 Ką reiškia įsipareigojimas tėvynei? Homeras ,,Odisėja“ Pasirinkti
100 Bičiulystės svarba šiuolaikiniam žmogui Pasirinkti
101 Meilės samprata ,,Giesmių giesmėje” Pasirinkti
102 Maištininkės paveikslas Antikos literatūroje bei Romantizmo epochos kūriniuose Pasirinkti
103 Dekalogo įstatymai, kurių laikytis XXI a. jaunam žmogui beveik neįmanoma. Pasirinkti
104 Kokias vertybes teigia Homeras ir Sofoklis? Pasirinkti
105 Graikų mitas apie Narcizą. Kokia pagrindinė šio mito prasmė, idėja? Pasirinkti
106 Gamtos ir žmogaus santykis A. Baranausko kūrinyje ,,Anykščių šilelis“ Pasirinkti
107 Mitų siužetai ir jų interpretacijos Pasirinkti
108 Riterių literatūros vaizdiniai, siužetai klasikinėje ir šiuolaikinėje literatūroje Pasirinkti
109 Mitų siužetai ir jų interpretacijos. Prometėjas. Pasirinkti
110 Tėvynės ilgesys graikų mite ,,Dedalas ir Ikaras'' ir lietuvių pasakoje ,,Eglė žalčių karalienė'' Pasirinkti
111 Justino Marcinkevičiaus asmenybė ir pagrindinės kūrybos temos Pasirinkti
112 Herojaus paveikslas Homero poemose Pasirinkti
113 Beatričės paveikslas J. Grušo dramoje „Meilė, džiazas ir velnias“ Pasirinkti
114 Tristanas Ž. Bedjė knygoje „Romanas apie Tristaną ir Izoldą“ ir filme ,,Tristanas ir Izolda“ Pasirinkti
115 Tristano paveikslas Ž. Bedjė knygoje „Romanas apie Tristaną ir Izoldą“ Pasirinkti
116 Kokius savo bendraamžiui pasiūlytumėt kūrinius, kuriuose vaizduojamas jauno žmogaus gyvenimas, jo klystkeliai ir pakilimai, abejonės, pasirinkimai. Argumentuotai paaiškinkite, kodėl? Pasirinkti
117 Kodėl šiuolaikiniai žmonės lyginami su mitų herojais? Pasirinkti
118 Jauno žmogaus pasaulis J. Grušo dramoje ,,Meilė, džiazas ir velnias" Pasirinkti
119 J. Biliūnas ,,Ubagas''. Vertybės, pamokos idėjos. Pasirinkti
120 Kodėl verta skaityti knygas? Pasirinkti
121 Kaip skaitomos knygos veikia mus ir mūsų pasaulius? Pasirinkti
122 D. Defo ,,Robinzonas kruzas" ir V. Goldingas ,,Musių valdovas". Kurios knygos pasaulis tau įdomesnis? Kuo? Pasirinkti
123 Trys labiausiai įsiminę graikų mitų veikėjai Pasirinkti
124 Valdovo vaizdinys didžiojo kunigaikščio Vytauto laiške Jogailai Pasirinkti
125 Šeimos modelis Žemaitės apsakyme ,,Marti” Pasirinkti
126 Vertybių patikrinimas: gėrio ir blogio kova. J. Grušas ,,Meilė, džiazas ir velnias‘‘ Pasirinkti
127 Palyginkite, kaip pristatoma Lietuva Mikalojaus Husoviano „Giesmėje apie stumbrą“ ir Jono Radvano „Radviliadoje“ Pasirinkti
128 Antigonė ir N. Sadūnaitė. Kuo panašios šios asmenybės? Pasirinkti
129 Meilės samprata Antikos literatūroje ir XXI a. Pasirinkti
130 Ką reiškia būti riteriu? Pasirinkti
131 Bibliniai pasakojimai apie pasaulio kūrimą. Babelio bokštas Pasirinkti
132 Ką gyvenime gali pakeisti vienas žmogus? Pasirinkti
133 K. Binkis „Keturių vėjų manifestas“. Maištas prieš tradiciją Pasirinkti
134 Tėvų ir vaikų santykiai J. Grušo tragikomedijoje „Meilė, džiazas ir velnias“ Pasirinkti
135 Viduramžiai dailės kūriniuose. Tamsieji ar šviesieji? Pasirinkti
136 Tėvų ir vaikų santykiai. R.Granauskas ,,Liūdnosios upės",  Dž. D.Selindžeris ,,Rugiuose prie bedugnės" Pasirinkti
137 ​​​Apie kokias visuomenės įdas kalba kūrėjai? Pasirinkti
138 Kurie 10 klaseje skaityti kūriniai jūsų manymu daro didžiausią įtaką jauno žmogaus brandai? Pasirinkti
139 Kodėl knygos nesensta? Pasirinkti
140 Gėrio ir blogio vaizdiniai V. Goldingo romane “Musių valdovas”. Vertybių patikrinimas: gėrio ir blogio kova. Pasirinkti
Metai: 2017
Nr. ------Pavadinimas------ Pasirinkimas
1 „Kas tautai gali būti brangesnis už jos prigimtą kalbą? Tai kiekvienos tautos stipriausia pilis, jokių priešų neįveikiama, kol turi tikrus apgynėjus“, – teigė rašytoja Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Kas turėtų saugoti ir ginti kalbą? Pasirinkti
2 Sinonimai atlieka svarbų vaidmenį kalboje. Jie padeda išvengti nuobodaus tų pačių žodžių kartojimo. Remdamiesi konkrečiais tekstų pavyzdžiais atskleiskite sinonimų vartojimo galimybes Pasirinkti
3 Vasario 21 dieną Jungtinės Tautos yra paskelbusios Tarptautine gimtosios kalbos diena. Sukurkite ir pristatykite šiai dienai įprasminti skirtų renginių programą jūsų mokykloje ar mieste, pagrįskite jų aktualumą. Pasirinkti
4 Argumentuodami filmų pavyzdžiais aptarkite, kokių kalbos klaidų dažniausiai pasitaiko verčiant tekstus iš kitų kalbų į lietuvių kalbą. Pasirinkti
5 „Dauguma kalbos vartotojų stengiasi ją (pa)prastinti, trumpinti, daryti patogesnę ir, deja, kartu primityvinti – bendrauti kuo mažesnėmis sąnaudomis“, – rašo publicistas Konradas Virgiejus. Argumentuotai išsakykite savo požiūrį į kalbos skurdinimo problem Pasirinkti
6 Remdamiesi grožinių kūrinių pavyzdžiais atskleiskite, kaip jų žodynas susijęs su rašytojų gyvenamuoju laikotarpiu. Pasirinkti
7 Keliaudami per Lietuvą pastebime, kad kai kurie vietovardžiai kartojasi skirtinguose regionuose. Argumentuotai paaiškinkite, kokia populiariausių vietovardžių ir gatvių pavadinimų kilmė. Pasirinkti
8 2014 m. išleistame vardų žodynėlyje pateikiama daugiau kaip 3 tūkstančiai lietuviškų vardų. Argumentuotai paaiškinkite senųjų lietuviškų vardų kilmę. Pasirinkti
9 „Nėra tokios menkos tautos, tokio niekingo žemės užkampio, kur nebūtų vartojama sava kalba“, – prieš 400 metų teigė lietuvių šviesuolis Mikalojus Daukša. Argumentuotai išsakykite savo požiūrį, kodėl svarbu išsaugoti gimtąją kalbą pasaulio kalbų kontekste. Pasirinkti
10 Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais aptarkite, kokie funkciniai stiliai vyrauja socialiniuose tinkluose. Išsakykite savo nuomonę apie jums patrauklias ir nepatrauklias komunikavimo formas. Pasirinkti
11 Rašytoja Eglė Nachajienė teigia, kad „į vaikų knygas vis dažniau persikelia mūsų visuomenės bėdos. Vaikai viliojami temomis, kurios anksčiau būtų vadintos suaugusiųjų.“ Pagrįskite arba paneikite šį požiūrį argumentuodami skaitytais kūriniais. Pasirinkti
12 Remdamiesi 2–3 rašytojų interviu aptarkite, kas rašytojus skatina kurti. Pasirinkti
13 Remdamiesi konkrečiais kūriniais atskleiskite, kurie komiški lietuvių literatūros personažai, jūsų manymu, geriausiai išreiškia žmogaus ydas. Pasirinkti
14 Remdamiesi 2–3 skaitytomis biografinėmis knygomis išsakykite savo nuomonę, kada įdomu skaityti kūrinius apie rašytojus. Pasirinkti
15 Vytautas V. Landsbergis sako, kad „vaikams kažkodėl nebeįdomus Karlsonas ar Mažasis princas“, todėl vaikų rašytojui „reikia bandyti atpažinti televizijos ir kompiuterių sujauktą dabartinių vaikų sąmonę“. Pagrįskite arba paneikite šią nuostatą Pasirinkti
16 Remdamiesi 2–3 kūriniais aptarkite, kokios kartų problemos atskleidžiamos paauglių literatūroje. Pasirinkti
17 Lietuvių dramose dažnai vaizduojamos istorinės asmenybės. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais išsakykite nuomonę, dėl kokių savybių rašytojai galėjo pasirinkti šias asmenybes savo kūrinių herojais. Pasirinkti
18 Japonijos vaikų rašytojas Shigeo Vatanabė rašė: „Jei kiekvienas vaikas turėtų bent po vieną knygą, pasaulyje nesutarimų būtų daug mažiau.“ Išsakykite savo nuomonę, kurios trys knygos geriausiai tiktų šiai minčiai pagrįsti. Pasirinkti
19 Ar populiarioji literatūra – gera literatūra? Atsakykite remdamiesi skaitytais kūriniais. Pasirinkti
20 „Kai kasdieniai žodžiai nebepadeda, talkon ateina poezija. Ir pasako beveik visa, kas svarbiausia“, – rašo latvių poetas Knutas Skujeniekas. Pagrįskite šią mintį remdamiesi jums patinkančios poezijos pavyzdžiais. Pasirinkti
21 Planuojama sukurti dešimt valstybės šimtmečiui skirtų dokumentinių filmų. Pasvarstykite, apie ką ir kodėl turėtų būti šie filmai. Pasirinkti
22 Pasidomėkite ir papasakokite, kaip jūsų artimiausioje aplinkoje įprasmintas žymių žmonių ir jų nuveiktų darbų atminimas. Pasirinkti
23 „Kad ir ką mes vienas kitam sakytume, atrodo, Gutenbergo epocha eina į pabaigą“, – teigia rašytojas Kornelijus Platelis. Argumentuotai pagrįskite arba paneikite šią mintį. Pasirinkti
24 Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais išsakykite savo nuomonę, koks menas reikalingas šiuolaikiniam jaunimui ir kaip jis gali prisidėti prie jauno žmogaus asmenybės formavimosi. Pasirinkti
25 Festivalis „Nepatogus kinas“ kelia apie kasdienę tikrovę susimąstyti verčiančius klausimus. Remdamiesi matytais dokumentiniais filmais išryškinkite aktualiausias juose keliamas problemas ir aptarkite, kodėl jos svarstomos Pasirinkti
26 Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais pristatykite ir aptarkite jums patikusias 2–3 meno eksponavimo neįprastose erdvėse idėjas Pasirinkti
27 „Kad galėtume suvokti, kas yra Lietuva, būtinai turime keliauti, susipažinti. Ir ne tik su kraštovaizdžiu, bet ir su žmonėmis“, – sako atlikėjas Jurgis Didžiulis. Remdamiesi pavyzdžiais papasakokite apie galimybes šiuolaikiškai susipažinti su Lietuva, jos Pasirinkti
28 Patyrinėkite gatvės meną savo aplinkoje ir argumentuotai aptarkite, į kokius pozityvius reiškinius jis kviečia atkreipti dėmesį. Pasirinkti
29 Remdamiesi matytais spektakliais, išsakykite savo nuomonę, ar reikia socialiai atsakingo teatro, kuris kalbėtų apie tai, kas vyksta aplink mus, ir reaguotų į visuomenės problemas. Pasirinkti
30 Menas, pasak rašytojo Albero Kamiu, irgi yra maišto forma. Išsakykite savo požiūrį į šį teiginį remdamiesi bent dviejų skirtingų meno sričių (pvz., literatūros, muzikos, kino, teatro, gatvės meno ir pan.) pavyzdžiais. Pasirinkti
Metai: 2016
Nr. ------Pavadinimas------ Pasirinkimas
1 Išeivė iš Lietuvos Sandra Bernotaitė kalbą apibūdino kaip subtilią, šventą erdvę, kurią privalu saugoti. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite visuomenės požiūrį į gimtosios kalbos saugojimą. Pasirinkti
2 „Pagal drabužį sutinka, pagal protą palydi“, - sako liaudies išmintis. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, patvirtinkite arba paneikite mintį, kad žmogaus įvaizdį gali kurti ir jo kalba. Pasirinkti
4 Lietuvių kalbą nuolat papildo nauji žodžiai. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite naujažodžių kilmę, sandarą ir pasvarstykite, kodėl ne visi jie prigyja. Pasirinkti
5 Minėdama Tarptautinio raštingumo dieną UNESCO komisija atkreipia dėmesį, kad ir naujausios technologijos padeda didinti gyventojų raštingumo lygį. Argumentuotai pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite. Pasirinkti
6 Mokslininkai spėja, kad XXI amžiaus pabaigoje iš 7 tūkstančių šiandien pasaulyje egzistuojančių kalbų ir dialektų liks mažiau negu pusė. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, pasamprotaukite, kodėl vienos kalbos yra populiarios, tampa netgi tarptautinio ben Pasirinkti
7 Europos kalbų diena minima kaip kultūrų įvairovės diena, ja skatinama mokytis kalbų. Argumentuotai pasvarstykite, kiek ir kodėl šiandienos žmogui reikėtų mokėti kalbų. Pasirinkti
8 Vaikštant po miestus ar miestelius į akis dažnai krinta nelietuviški pavadinimai vitrinose ir iškabose. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, išsakykite savo požiūrį į nelietuviškų pavadinimų vartojimą mūsų aplinkoje. Pasirinkti
11 1. Meno kritikė Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė kviečia pasivaikščioti po savo miestą ar miestelį, pasižvalgyti į skulptūras ar lentelių užrašus ir sužinoti įdomių istorijų. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, pristatykite savo gyvenamosios aplinkos įdomy Pasirinkti
12 Seimas, atsižvelgdamas į mažėjantį knygų perkamumą ir skaitymą Lietuvoje, nutarė 2016-uosius paskelbti Bibliotekų metais. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, pasidalykite įžvalgomis, kokie renginiai padėtų bibliotekoms tapti kultūriniu traukos centru. Pasirinkti
14 „Ar nuotraukų gausa socialiniuose tinkluose, naujienų portaluose nenuvertina žmogaus atvaizdo?“ – klausia fotografė Dovilė Budreikaitė-Dagienė. Argumentuotai išsakykite savo požiūrį į menininkės keliamą klausimą. Pasirinkti
15 Kai kurios šalys turi senas tautinio kostiumo dėvėjimo tradicijas, o etiketo žinovai jį prilygina vakarinei aprangai. Aptarkite tautinio kostiumo vilkėjimo tradicijas senovės ir šių dienų Lietuvoje. Pasirinkti
16 Pristatykite vieną–dvi šiuolaikinio meno parodas ir aptarkite, kuo įdomūs jose eksponuojami kūriniai. Pasirinkti
18 Pastaruoju metu populiaru Lietuvai reikšmingas datas paminėti netradiciniais renginiais, kaip antai nujoti Vytauto Didžiojo keliais iki Juodosios jūros. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, išsakykite savo požiūrį į istorinių ar kultūrinių sukakčių minėjim Pasirinkti
21 Albertas Einšteinas yra sakęs: „Jei norite, kad jūsų vaikai būtų protingi, skaitykite jiems pasakas.“ Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, pasamprotaukite, kokios išminties mokoma pasakose. Pasirinkti
22 „Kaip paskatinti skaityti mokinį, pavargusį nuo privalomų mokyklos skaitinių? Geriausias būdas – leisti rinktis knygą pačiam“, – rašo žurnalistė Eglė Devižytė. Aptarkite, kokias knygas renkatės skaityti jūs ir jūsų bendraamžiai. Pasirinkti
23 „Poezija yra knygos, į kurias tiesiame ranką, kai gera ar liūdna, arba kai nėra kam tos rankos paduoti“, – rašė poetas Marcelijus Martinaitis. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, pasamprotaukite, ką jūs atrandate poezijoje. Pasirinkti
24 „Pasidomėkite, kokios Lietuvos literatūrinės premijos ir už ką skiriamos. Pristatykite du – tris pasirinktus paskutinių metų laureatus.“ Pasirinkti
25 Mitai – pasakojimai apie dievus, didvyrius ir didžiuosius kosminius įvykius – paplitę daugelyje pasaulio kultūrų, jie atskleidžia pradinius ir esminius dalykus. Remdamiesi skaitytais mitais, nusakykite, kokie lietuvių kultūrai svarbūs dalykai juose atskle Pasirinkti
26 Literatūrologė Brigita Dimavičienė teigia, kad svarbiausias paauglių literatūros tikslas – „sudominti labai reiklų skaitytoją, todėl knygos, kurios kalba su paaugliu jam suprantama kalba, išlieka populiariausios.“ Pagrįskite arba paneikite šią mintį remda Pasirinkti
27 Kalbėdamas apie Antano Baranausko poeziją Maironis sakė: „Be jo gal ir mūsų nebūtų buvę.“ Argumentuotai pasvarstykite, apie kokius dar rašytojus galėtumėte taip pasakyti. Pasirinkti
28 „Vertybės perduodamos ne tik šeimoje ir mokykloje, mokytis būti atkakliam ir garbingam galima ir iš knygų“, – teigia žurnalistė Eglė Devižytė. Argumentuotai aptarkite, kokios jūsų skaitytos knygos moko minėtų vertybių. Pasirinkti
29 Aptarkite keletą pasirinktų rašytojų gyvenimo faktų ar epizodų, kurie jums padėjo geriau suprasti autorių kūrybą. Pasirinkti
30 Parenkite ir pristatykite literatūrinės kelionės po savo apylinkes programą. Pasirinkti
Metai: 2015
Nr. ------Pavadinimas------ Pasirinkimas
1 Kaip keičiasi jauno žmogaus kalba, kai jis stengiasi pritapti prie bendraamžių? Savo įžvalgas pagrįskite pateikdami konkrečių pavyzdžių. Pasirinkti
3 Žiniasklaidos tekstų antraštės turi būti informatyvios, aiškios ir patrauklios. Pateikite antraščių pavyzdžių ir aptarkite jų tinkamumą turinio atžvilgiu. Pasirinkti
5 Anot kalbininkės Daivos Vaišnienės, tarmė yra namų kalba, gimtoji motinos kalba. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite situacijas ir sritis, kuriose bendrinę kalbą gali pakeisti tarmės. Pasirinkti
6 Slapyvardis – tarsi šifras ar ženklas, atskleidžiantis kiekvieno autoriaus skirtingus pasirinkimo motyvus ir priežastis“,– teigia žurnalistė Genovaitė Burneikienė. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite Lietuvos rašytojų ir (ar) kitų kultūros veikė Pasirinkti
7 Viešojoje kalbos vartosenoje pasitaiko nemažai kirčiavimo klaidų. Aptarkite jūsų pastebėtus netaisyklingo kirčiavimo atvejus ir pasiūlykite, kaip būtų galima pagerinti situaciją. Pasirinkti
9 Kalba, kaip bendravimo priemonė, neatsiejama nuo tautos kultūros. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite, kokį poveikį lietuvių kalbos etiketui daro kitos kalbos. Pasirinkti
11 Lietuvoje 2015-ieji metai paskelbti Etnografinių regionų metais. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, pristatykite savo regioną keliais aspektais ir aptarkite jo kultūrinį savitumą. Pasirinkti
13 Anot režisieriaus Oskaro Koršunovo, dabar teatras nebėra toks svarbus kaip anksčiau. Remdamiesi konkrečiais spektakliais, aptarkite, kokio teatro reikia šiuolaikiniam žmogui. Pasirinkti
15 Ar pritartumėte Tarptautinio vaikų ir jaunimo filmų festivalio komisijos nuomonei, kad geras filmas tas, kurio pagrindinis veikėjas yra paprastas paauglys ir todėl nesunku suprasti jo problemas. Savo požiūrį argumentuokite kino jaunimui ir paaugliams pavy Pasirinkti
16 Kokie literatūriniams įvykiams skirti renginiai yra įdomūs ir prasmingi? Savo nuomonę pagrįskite konkrečiais pavyzdžiais. Pasirinkti
17 Lietuvoje vyksta įvairaus pobūdžio festivalių. Pristatykite bent du meno ar mokslo festivalius ir aptarkite, kuo jie patrauklūs jaunimui. Pasirinkti
19 2015-aisiais sukanka 25 metai, kai atkurta Lietuvos Nepriklausomybė. Pasvarstykite, kokie renginiai jūsų krašte galėtų skatinti jaunimo patriotizmą. Pasirinkti
20 Pasvarstykite, kokios tematikos dokumentiniai filmai galėtų dominti šiuolaikinį jaunimą ir kodėl. Savo įžvalgas paremkite lietuviškos dokumentikos pavyzdžiais. Pasirinkti
22 Literatūros tyrinėtojas Virginijus Gasiliūnas teigia, kad „geros knygos yra kaip geri gyvenime sutikti žmonės“. Patvirtinkite arba paneikite šią mintį remdamiesi skaitytomis knygomis. Pasirinkti
24 Anot bibliotekininkės Vitos Mozūraitės, „skaitymas laisvalaikiu tampa nebemadingas. Reikia paversti jį madingu“. Argumentuotai paaiškinkite, kaip įgyvendintumėte šią idėją. Pasirinkti