Pereiti į pagrindinį turinį

86 264 86 85

Skambinkite

info@kalbejimopotemes.net

Rašykite

Nec potemių sąrašas

nec potemes

Skelbiamos 12 klasės (VBE) 2019 metų kalbėjimo potemės:

1. Pasirinktų lietuvių rašytojų stiliaus ypatybės. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

2. Kristijono Donelaičio stilius ypatingas dėl rašytojo svarbos lietuvių tautai. Remdamiesi rašytojo biografiniais faktais ir kūriniais, pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite. . Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

3. Kalbinis apsisprendimas tautinio atgimimo epochoje XIX a. pab. - XX a. pr.. Parašyta, Patikrinta!(Atsisiųsti)

4. Lietuvos raštijos ir literatūros tekstai, formavę lietuvių požiūrį į tautos ir valstybės istoriją . Parašyta, Patikrinta!(Atsisiųsti)

5. Kaip pasikeistų Kristijono Donelaičio kūryba išvertus ją į šiuolaikinę bendrinę lietuvių kalbą? Parašyta, Patikrinta!(Atsisiųsti)

6. Kaip kalba padeda atsiskleisti vaizduojamąjį laikotarpį Mariaus Ivaškevičiaus ,,Madagaskare“? Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti) 

7. Individo ir bendruomenės santykis XX a. lietuvių prozoje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

8. Žmogaus prigimties prieštaringumas Lietuvos literatūroje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

9. Asmenybės laikysena ribinėse situacijose. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

10. Žemdirbiškos kultūros aktualizavimas XXa. II pusės lietuvių literatūroje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

11. Kodėl šiandien prieštaringai vertinamas sovietmečiu žymių lietuvių rašytojų kūrybinis palikimas? Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

12. Antikos mitų interpretacija Lietuvos kultūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

13. Krikščioniškoji etika Lietuvos Literatūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

14. Literatūra - istorinės patirties liudijimas. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

15. Moters paveikslas lietuvių literatūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

16. Lietuvio paveikslas skirtingų laikotarpių literatūroje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

17. Motina lietuvių literatūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

18. Tėvynės praradimas – vienas iš svarbiausių lietuvių literatų įkvėpimo šaltinių. Pagrįsti teiginį pavyzdžiais. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

18. Praradimas - kaip kūrybinio įkvėpimo šaltinis. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

19. Žaismas modernioje lietuvių literatūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

20. Tėvas lietuvių literatūroje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

21. Kokį poveikį kultūrai ir visuomenei daro kryptingai veikianti asmenybė? Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

22. Tautosaka lietuvių literatūroje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

23. Kūrėjo tema lietuvių literatūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

24. Jaunimo gyvenimo problemos lietuvių literatūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

25. Meilė lietuvių literatūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

26. Namų tema lietuvių literatūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

27. Kas jūsų manymu turėtų būti tikrasis žmogaus poelgių vertintojas: visuomenė, sąžinė ar Dievas? Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

28. Ar visuomenei reikalingi rašytojai moralistai? Savo požiūrį pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

29. Kaip pilietiškumas ir tautiškumas vaizduojamas skirtingų laikotarpių literatūroje? Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

30. Kaip literatūroje vaizduojama Renesanso žmogaus pasaulėžiūra, vertybių sistema, idealai? Kuo skiriasi nuo šių dienų žmogaus? Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

31. Šeimos reikšmė žmogui lietuvių literatūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

32. Žmogaus santykis su gamta Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

33. Skaudūs išgyvenimai lietuvių literatūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

34. Doros samprata Kristijono Donelaičio poemoje ,,Metai". Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

35. Kodėl XXI a. jaunimui sunku suvokti K. Donelaičio "Metų" kalbą?. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

36. Gimtosios kalbos išsaugojimo svarba lietuvių kultūros istorijoje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

37. Neigiami personažai įdomesni už teigiamus. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį konkrečiais literatūros pavyzdžiais. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

38. Ironija Jurgio Savickio kūryboje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

39. Kančia lietuvių literatūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

40. Lietuvių kalbą išsaugoti svarbu, nes ji padeda lietuvių tautai išlikti. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

41. Kokie jauno žmogaus siekiai vaizduojami literatūroje? Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

42. Ar šiuolaikiniam žmogui svarbus ryšys su tėvyne? Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

43. Autobiografiškumas lietuvių literatūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

44. Kokios moralinės atramos reikalingos šiuolaikiniam žmogui? Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

45. Kaip padarytas nusikaltimas veikia žmogų?. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

46. Asmenybės laisvės problema lietuvių literatūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

47. Kaip apie sąžinę, kaip didžiausią žmogaus teisėją kalbama lietuvių literatūroje? Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

48.  Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

49. Žmogaus santykis su tėvyne Lietuvos literatūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

50. Praradimas – katastrofų laikotarpio rašytojų kūrybinio įkvėpimo šaltinis. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

51. Gimtosios kalbos svarba lietuvių literatūroje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

52. Žmogaus būties įprasminimas lietuvių literatūroje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

53. Miškas kaip įkvėpimo šaltinis. Pristatykite pasirinktus lietuvių rašytojus, kuriuos miškas įkvėpė kurti. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

54. Katastrofų laikotarpio ženklai lietuvių literatūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

55. Dekalogo atspindžiai lietuvių literatūroje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

56. Kaimo žmogus lietuvių literatūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

57. Vienišo žmogaus tragizmas lietuvių literatūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

58. Darbas lietuvių literatūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

59. Žmogaus dvasinių vertybių puoselėjimas lietuvių literatūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

60. Žmogus prievartos pasaulyje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

61. Žmogiškumas prasideda nuo gailesčio ir užuojautos Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

62. Nostalgiška kelionė į praeitį lietuvių literatūroje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

63. Tėvynės gynėjo paveikslas lietuvių literatūroje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

64. Vaikystės patirtis padeda susigaudyti pasaulyje, geriau suprasti save ir kitus. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

65. Žmogus ir istorija lietuvių autorių kūriniuose. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

66. Lietuvos paveikslas iš toli. Argumentuotai išsakykite savo nuomonę, koks Lietuvos paveikslas iškyla žmogui, atsidūrusiam tremtyje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

67. Ar žmogus gali valdyti savo likimą? Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

68. Žmogaus vidiniai konfliktai lietuvių literatūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

69. Požiūris į gyvybę lietuvių literatūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

70. Romantinis tautos vaizdavimas lietuvių literatūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

71. Kokias tautines vertybes turėtų pasirinkti jaunas žmogus, kurdamas naują pasaulį? Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

72. Pilietiškumas lietuvių literatūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

73. Žmogus nusikalsta neišvengiamai ir tik kaltės jausmas išteisina jo žmogiškumą. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį, remdamiesi pasirinkto lietuvių literatūros autoriaus kūryba. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

74. Patriotizmas lietuvių literatūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

75. Žmonės - marionetės lietuvių literatūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

76. Žmogus kintančių vertybių pasaulyje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

77. Darbo poetizavimas Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

78. Literatūra - tautos istorijos liudytoja. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

79. Vertybės, kurios labiausiai išryškėja, praradus tėvynę. Apibūdinkite, kokios vertybės atrandamos, patiriant tėvynės ilgesį. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

80. Tautos gyvenimo būdo vaizdavimas lietuvių literatūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

81. Ką atranda ir ką praranda žmogus, palikdamas tėvynę? Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

82. Vaikas lietuvių literatūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

83. Šeimos vaidmuo pažįstant ir tęsiant tradicijas. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

84. Asmenybės dvilypumas lietuvių literatūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

85. Dualistinio pasaulio samprata literatūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

86. Kūrybingos prigimties žmogaus santykis su gyvenimo rutina. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

87. Ko mus moko lietuvių literatūra? Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

88. Dėl ko verta gyventi? Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

89. Istorinė patirtis kaip kūrėjo įkvėpimo šaltinis. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

90. Namai ir šeima - nekintančios vertybės žmogaus gyvenime. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

91. Ką apie laimingą žmogų kalba lietuvių literatūra? Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

92. ,,Du vagys" pagal J. Biliūno ir J. Savickio noveles Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

93. Tradicinės kaimo kultūros atspindžiai lietuvių literatūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

94. Ar moterų kuriama literatūra yra savita? Atsakykite remdamiesi lietuvių literatūros pavyzdžiais. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

95. Kurie lietuvių literatūros kūriniai yra verti Lietuvos epo vardo? Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

96. Žmogaus ydų vaizdavimas lietuvių literatūroje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

97. Kaip vaizduojamas dvaras lietuvių literatūroje? Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

98. Tėvynės paveikslas lietuvių literatūroje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

99. Tėvynės laisvės kaina - žmonių gyvenimas Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

100. Tėvynės vaizdinys lietuvių literatūroje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

101. Tėvų ir vaikų santykiai lietuvių literatūroje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

102. Skriaudos ir kaltės tema lietuvių literatūroje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

103. Gyvybės vertė lietuvių literatūroje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

104. Valdovo paveikslas lietuvių literatūroje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

105. Miškas ir lietuvis romantikų kūryboje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

106. Miškas lietuvių literatūroje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

107. Meilės patirtys lietuvių literatūroje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

108. Literatūra - istorijos liudytoja. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

109. Vyro paveikslas lietuvių literatūroje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

110. Namų tema 19-20a literatūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

111. Lietuvių raštijos ir literatūros tekstai Renesanso epochoje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

112. Vaiko patirtys lietuvių prozoje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

113. Kokias svarbiausias vertybes teigia literatūra? Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

114. Meilė tėvynei lietuvių literatūroje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

115. Vaikystės patyrimas lietuvių literatūroje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

116. Vyro paveikslas įvairių laikotarpių Lietuvos literatūroje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

117. Dirbančio žmogaus vaizdavimas lietuvių literatūroje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

118. Žmogiškumo pamokos lietuvių literatūroje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

119. Moteris lietuvių literatūroje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

120. Gamtos reikšmė literatūroje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

121. Žmogaus ir visuomenės netobulumo klausimai lietuvių literatūroje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

122. Gamtos tema skirtingų laikotarpių lietuvių literatūroje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

123. Ar autoriaus biografija padeda suprasti jo kūrybą? Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

124. Ar visada meilė yra kilni? Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

125. Lietuvos vaizdavimas lietuvių literatūroje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

126. Meilės vaizdavimas lietuvių literatūroje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

127. Motinos paveikslas lietuvių literatūroje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

128. Tėvo paveikslas lietuvių literatūroje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

129. Jausmai ir protas Vaižganto ,,Dėdės ir dėdienės" Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

130. Hamletiškos asmenybės lietuvių literatūroje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

131. Visuomenės ydos lietuvių literatūroje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

132. J. T. Vaižganto rašymo stiliaus ypatybės Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

133. Gimtieji namai lietuvių literatūroje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

134. Lietuvių rašytojų ir jų kūrinių įtaka visuomenei skirtingais laikotarpiais Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

135. Antano Škėmos rašymo stiliaus ypatybės Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

136. Romantizmas ir neoromantizmas. Panašumai ir skirtumai Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

137. Asmenybės vystymasis lietuvių literatūroje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

138. Ką reiškia būti tolerantiškam? Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

139. Ką žmogus laiko tėvyne? Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

140. Lietuvių literatūra - skatinanti patriotiškumą Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

141. Kokios dvasinės vertybės akcentuojamos skirtingų laikotarpių literatūroje? Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

142. Ironijos galia Balio Sruogos ir Jurgio Savickio kūryboje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

143. Juoko galia H. Radausko ir B. Sruogos kūriniuose Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

144. Salomėjos Nėries rašymo stiliaus ypatybės Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

145. Statusas keičia žmogų Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

146. Asmens, įsipareigojusio savo tėvynei, vaizdavimas literatūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

147. Moralinių vertybių vaizdavimas literatūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

148. Realizmo epochos rašytojų indėlis į literatūrą. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

149. Valdovo asmenybės drama: pasirinkimas tarp asmeninės laimės ir valstybės. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

150. Kaip pilietiškumas reiškiasi XVI –XX a. literatūroje? Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

151. Laisvės ir prievartos tema B. Sruogos romane ,,Dievų miškas". Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

152. Meno svarba lietuvių literatūroje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

153. Tautinis apsisprendimas ir pareigos visuomenei suvokimas XIX a.pab.- XX a.pr. kultūroje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

154. Kaip išlikti žmogui, kai griūva ankstesnio gyvenimo ir moralės normos? Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

155. Menininko paveikslas lietuvių literatūroje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

156. Kaip karo tragedijos atsispindi lietuvių literatūroje? Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

157. Viduramžių tema lietuvių poezijoje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

158. Humanistinių vertybių išaukštinimas lietuvių literatūroje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

159. Kaip Antrasis pasaulinis karas pakeitė lietuvių literatūrą? Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

160. Koks vaizduojamas kaimas senojoje lietuvių literatūroje? Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

161. Mažų vaikų psichologinių išgyvenimų smurto akivaizdoje vaizdavimas lietuvių literaturoje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

162. Žmogaus laisvės paieškos lietuvių literatūroje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

163. Ar stipri asmenybė gali būti vadinama tautos laisvės viltimi? Savo požiūrį argumentuokite lietuvių literatūros pavyzdžiais. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

164. Atsakomybės ir pareigos tema lietuvių literatūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

165. Miško vaizdavimas lietuvių literatūroje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

166. Stojiška asmenybės laikysena lietuvių literatūroje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

167. Kalbos išsaugojimas - kalbos išlikimo pagrindas Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

168. Antrasis pasaulinis karas lietuvių literatūroje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

169. Ar žmogus visada yra savo likimo šeimininkas? Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

170. Ar kenčia žmogus, palikęs gimtuosius namus? Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

171. Asmens ir jo likimo išbandymas katastrofų laikotarpio literatūroje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

172. Dvaro vaizdavimas lietuvių literatūroje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

173. Emigranto egzistencinės patirtys XXa. lietuvių literatūroje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

174. Kaip žmogaus laikysena ribinėse situacijose atskleidžia jo asmenybės brandą? Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

175. Gyvenimo proza Jono Biliūno ir Jurgio Savickio kūryboje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

176. Gyvenimo prasmės paieškos lietuvių literatūroje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

177. Tėvynės paveikslas lietuvių literatūroje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

178 .Prarastos tėvynės ilgesys lietuvių literatūroje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

179. Individas ir tauta sudėtingų išbandymų akivaizdoje Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

180. Individo ir bendruomenės santykis XXa. prozoje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

181. Kodėl, pasak Sokrato, dora yra visuotinis gėris? Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

182. Istorinės asmenybės lietuvių prozoje ir dramaturgijoje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

183. Istorinių asmenybių vaizdavimas lietuvių literatūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

184. Savęs ieškojimo tema lietuvių literatūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

185. Žmogaus pozicija dehumanizuotame pasaulyje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

186. Kaip literatūros tekstai formuoja požiūrį į tautos istoriją? Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

187. Literatūra - žmogaus moralės ugdytoja. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

188. Tik stiprus žmogus gali išlaikyti humoro jausmą net ir ribinėse situacijose. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

189. ,,Kitoks” žmogus lietuvių literatūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

190. Praradimai skatina pažinti save ir įkvepia kurti. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

191. Lietuvių kalba savo istorijoje daug kartų yra patyrusi kitos kalbos poveikį. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, paaiškinkite, kurios kalbos ir kaip veikė lietuvių kalbą anksčiau ir dabar. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

192. Asmenybės laisvės tema XX a. lietuvių literatūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

193. Meilės samprata lietuvių literatūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

194. Moterys lietuvių literatūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

195. Namų ir pasaulio priešprieša lietuvių literatūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

196. Menininko likimas lietuvių literatūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

197. Ar amžinosios vertybės tebėra svarbios šiuolaikiniam žmogui? Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

198. Svarbu mylėti ar būti mylimam? Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

199. Tėvo vaizdavimas lietuvių literatūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

200. Vienatvės tema XX a. lietuvių literatūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

201. Tėvynės meilė lietuvių literatūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

202. Vyro ir moters meilės tema lietuvių literatūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

203. Patriotizmas – tai taurus darbas savo tautai, jos kalbai ir kultūrai. Pagrįskite arba paneikite šią mintį. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

204. Žmogaus pasirinkimo ir apsisprendimo tema lietuvių literatūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

205. Meilės tema lietuvių literatūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

 

 

Sąrašas pildomas kiekvieną dieną!

Jeigu neradote kalbos pagal savo poreikius, kreipkitės info@kalbejimopotemes.net ir ją parašysime :)

Kontaktai:

nec potemes

Skelbiamos 10 klasės (PUPP) 2019 metų kalbėjimo potemės:

0. Senojo testamento gyvenimo išmintis ir etinės nuostatos. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

1. Kalbėjimas apie žmogaus ir medžio ryšį. Parašyta, Patikrinta!(Atsisiųsti)

2. Mitų herojai ir jų žygių prasmė. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

3. Mitų reikšmė Antikos ir dabarties žmogaus gyvenime. Parašyta, Patikrinta!(Atsisiųsti)

4. Kalbėjimas apie žmogaus ir gamtos santykį. Žmogaus ir gamtos santykis. Parašyta, Patikrinta!(Atsisiųsti)

5. Išminties meilė ir jos svarba žmogaus tobulėjimui. Parašyta, Patikrinta!(Atsisiųsti)

6. Biblija kaip literatūros ir kultūros tekstas: jos svarba Europos tapatybei. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti) 

7. Senojo ir Naujojo testamentų vaizdiniai, herojai ir jų siužetai: jų interpretacija literatūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

8. Kalbėjimas apie mitus. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

9. Kalbėjimas apie antiką. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

10. Kodėl verta skaityti knygas? Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

11. Kaip skaitomos knygos veikia mus ir mūsų gyvenimą? Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

12. Sizifo mito interpretacijos lietuvių poetų eilėraščiuose. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

13. Jauno žmogaus paveikslas dainose. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

14. Kalbėjimas apie pasakų herojus. Pasakų herojai. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

15. Pasakos ryšys su mitu. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

16. Ką mums šiandien kalba mitai? Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

17. Dialogas su tradicija: mitas, tautosaka, literatūra. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

18. Koks žmogus- tokia jo tėvynė? Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

19. Meno ir tikrovės, visuomenės ir kūrėjo santykis. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

20. Kokias amžinąsias tiesas skelbia Sofoklio tragedija ,,Antigonė"? Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

21. Pokario vaiko gyvenimas R. Granausko novelėse. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

22. Dramos „Mindaugas“ sukūrimo aplinkybės: Lietuvos valstybės idėjos iškėlimas okupacijos metais. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

23. Riteris ir riteriškumas: kova už gėrį. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

24. Viduramžiai ir jų vaizdavimas literatūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

25. Kalbėjimas apie heroję moterį. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

26. Tėvų ir vaikų santykiai. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

27. Antigonės paveikslas Sofoklio dramoje ,,Antigonė“ Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

28. Meilės tema lietuvių literatūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

29. Žmogaus santykio su tėvyne atspindys literatūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

30. Biblija – knygų knyga. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

31. Balio Sruogos „Milžino paunksmė“ siužetas ir veikėjai. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

32. Mirusios kalbos, kalbų mirties priežastys, ar mirs lietuvių kalba? Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

33. Nelaimingos meilės pėdsakai lietuviškų kūrinių veikėjų gyvenimuose. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

34. Senųjų raštų kalba. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

35. Lietuvių ir graikų mitinio pasaulio modelis. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

36. Jono Basanavičiaus ir Vinco Kudirkos darbai Lietuvai Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

37. Epo herojus ir jo kovos prasmė. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

38. Draugystės išbandymai V. Goldingo romane “Musių valdovas”. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

39. Biblijos įvaizdžiai Bernardo Brazdžionio poezijoje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

40. Savarankiškai skaitytos dramos pristatymas (Justinas Marcinkevičius „Mažvydas”). Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

41. Odisėjo paveikslas ir jo kūrimo būdai. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

42. Antano Vienažindžio biografija ir asmenybė. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

43. Dantė ,,Pragaras“. Tema, kompozicija, problemos ir Beatričės vaidmuo. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

44. Apie ką verčia susimąstyti šių laikų žmogų Antikos literatūra? Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

45. J.Grušas ,,Meilė, džiazas ir velnias”. Vaikinų paveikslai. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

46. Žmogaus dvasinės stiprybės išbandymas Lietuvių literatūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

47. Mažosios Lietuvos gamta K. Donelaičio poemoje ,,Metai“. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

48. Just.Marcinkevičiaus dramos Mindaugas siužeto pristatymas. Mindaugo- karaliaus ir žmogaus paveikslas. Kokią įtaką ši drama padarė lietuvių tautinei savivertei? Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

49. Šeimos ryšių stiprumas Homero poemose. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

50. Kas yra herojiškumas? (“Rolando giesmė”) Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

51. Požiūris į civilizaciją, visuomenę ir žmogų Defo romane “Robinzonas Kruzas” ir Goldingo romane “Musių valdovas” Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

52. Vyro paveikslas Homero ,,Odisėjoje" ir ,,Rolndo giesmėje" Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

53. Kreonto ir Antigonės dialogas - žmogiškumo ir puikybės ginčas (Sofoklis ,,Antigonė‘‘) Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

54. Šiurpi Vilniaus žydų geto kasdienybė pagal I. Mero romaną ,,Lygiosios trunka akimirką" Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

55. Ko šiandieninis žmogus gali pasimokyti iš graikų mitų? Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

56. Ralfo ir Džeko charakteristika Viljamo Goldingo „Musių valdovas“ Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

57. Vėjo motyvas Kazio Binkio poezijoje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

58. Visuomenės ydų kritika O. De Balzako romane ,,Tėvas Gorijo” Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

59. Remdamiesi 2–3 kūriniais aptarkite, kokios kartų problemos atskleidžiamos paauglių literatūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

60. Meilės tema E. Remarko romane ,,Trys draugai" Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

61. Senosios ir jaunosios kartos santykiai. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

62. Žmogus prievartos pasaulyje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

63. Ar reikalinga literatūros klasika mokyklinėje programoje? Argumentuokite pasirinktais programiniais kūriniais. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

64. Krikščioniškųjų vertybių samprata Jono Biliūno novelėje ,,Ubagas“ Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

65. Kristaus paveikslas lietuvių literatūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

66. Laisvės atspindys graikų literatūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

67. Žmogaus gyvenimas totalitarinėje visuomenėje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

68. Don Kichoto paveikslas. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

69. Garbės ir šlovės samprata Antikoje pagal Homero "Iliada" ir A. Barico "Homeras, Iliada" Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

70. Antigonės ir Kreonto konflikto priežastys ir konflikto pobūdis. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

71. Didvyrių (Hektoro ir Achilo) vertybės Homero poemoje ,,Iliada“. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

72. Graikų mitinio pasaulio slėpiniai. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

73. J. Grušas „Meilė, džiazas ir velnias“. Luko paveikslas. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

74. Jauno žmogaus problemos Dž. Selindžerio romane ,,Rugiuose prie bedugnės‘‘. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

75. Ko šiuolaikinį žmogų moko antikos literatūra? Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

76. Kaino ir Abelio istorija biblijoje ir Dž. Bairono ,,Kainas". Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

77. K. Binkio biografija, asmenybė, kūryba. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

78. Vertybių patikrinimas gėrio ir blogio kova I. Mero romane ,,Lygiosios trunka akimirką’’. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

79. Graikų mitologinio pasaulio modelis. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

80. Žmogaus susidūrimas su tikrove I. Mero romane ,,Lygiosios trunka akimirką”. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

81. Kodėl išorinis grožis kartais virsta prakeiksmu? Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

82. Patarlėse išsakomi svarbūs gyvenimo principai ir taisyklės. Patvirtinkite arba paneikite šią mintį lietuvių tautosakos pavyzdžiais. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

83. Kalbėjimas apie meno svarbą. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

84. Kalbėjimas apie galimybę šiuolaikiškai susipažinti su Lietuva ir jos kultūra. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

85. Išminties ir meilės svarba žmogaus tobulėjimui, Sofoklio „Antigonė“. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

86. Dėl ko žmonės aukojasi? Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

87. Paauglių problemos Juozo Grušo dramoje ,,Meilė, džiazas ir velnias”. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

88. Biblijos ženklai lietuvių literatūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

89. Biblijos ženklai Jono Biliūno kūryboje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

90. Antikos motyvai Dantės Aligjerio poemoje ,,Dieviskoji komedija“. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

91. Vyrų paveikslai Sofoklio tragedijoje ,,Antigonė‘‘. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

92. Kalbėjimas apie žmogų ir tėvynę. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

93. Laisvės samprata graikų mituose. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

94. I. Mero romanas ,,Lygiosios trunka akimirką“. Izaoko charakteristika. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

95. Jauno žmogaus paveikslas J. Grušo dramoje "Meilė, Džiazas ir velnias". Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

96. Kodėl Beatričę galima vadinti mergaite - Don Kichotu? Juozas Grušas ,,Meilė, džiazas ir velnias“ Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

97. Kultūra – nesibaigiantis žaidimas... Maironio baladės ,,Jūratė ir Kastytis“ ir K. Ostrausko vienaveiksmės dramos ,,Jūratė ir Kastytis“ pristatymas. Parašyta, Patikrinta!(Atsisiųsti)

 

 

 

 

Kitos potemės:

1. „Kas tautai gali būti brangesnis už jos prigimtą kalbą? Tai kiekvienos tautos stipriausia pilis, jokių priešų neįveikiama, kol turi tikrus apgynėjus“, – teigė rašytoja Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Kas turėtų saugoti ir ginti kalbą? Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

2. Sinonimai atlieka svarbų vaidmenį kalboje. Jie padeda išvengti nuobodaus tų pačių žodžių kartojimo. Remdamiesi konkrečiais tekstų pavyzdžiais atskleiskite sinonimų vartojimo galimybes Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

3. Vasario 21 dieną Jungtinės Tautos yra paskelbusios Tarptautine gimtosios kalbos diena. Sukurkite ir pristatykite šiai dienai įprasminti skirtų renginių programą jūsų mokykloje ar mieste, pagrįskite jų aktualumą. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

4. Argumentuodami filmų pavyzdžiais aptarkite, kokių kalbos klaidų dažniausiai pasitaiko verčiant tekstus iš kitų kalbų į lietuvių kalbą. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

5. „Dauguma kalbos vartotojų stengiasi ją (pa)prastinti, trumpinti, daryti patogesnę ir, deja, kartu primityvinti – bendrauti kuo mažesnėmis sąnaudomis“, – rašo publicistas Konradas Virgiejus. Argumentuotai išsakykite savo požiūrį į kalbos skurdinimo problemas. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

6. Remdamiesi grožinių kūrinių pavyzdžiais atskleiskite, kaip jų žodynas susijęs su rašytojų gyvenamuoju laikotarpiu. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

7. Keliaudami per Lietuvą pastebime, kad kai kurie vietovardžiai kartojasi skirtinguose regionuose. Argumentuotai paaiškinkite, kokia populiariausių vietovardžių ir gatvių pavadinimų kilmė. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

8. 2014 m. išleistame vardų žodynėlyje pateikiama daugiau kaip 3 tūkstančiai lietuviškų vardų. Argumentuotai paaiškinkite senųjų lietuviškų vardų kilmę. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

9. „Nėra tokios menkos tautos, tokio niekingo žemės užkampio, kur nebūtų vartojama sava kalba“, – prieš 400 metų teigė lietuvių šviesuolis Mikalojus Daukša. Argumentuotai išsakykite savo požiūrį, kodėl svarbu išsaugoti gimtąją kalbą pasaulio kalbų kontekste. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

10. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais aptarkite, kokie funkciniai stiliai vyrauja socialiniuose tinkluose. Išsakykite savo nuomonę apie jums patrauklias ir nepatrauklias komunikavimo formas. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

11. Rašytoja Eglė Nachajienė teigia, kad „į vaikų knygas vis dažniau persikelia mūsų visuomenės bėdos. Vaikai viliojami temomis, kurios anksčiau būtų vadintos suaugusiųjų.“ Pagrįskite arba paneikite šį požiūrį argumentuodami skaitytais kūriniais. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

12. Remdamiesi 2–3 rašytojų interviu aptarkite, kas rašytojus skatina kurti. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

13. Remdamiesi konkrečiais kūriniais atskleiskite, kurie komiški lietuvių literatūros personažai, jūsų manymu, geriausiai išreiškia žmogaus ydas. Parašyta, Patikrinta!(Atsisiųsti)

14. Remdamiesi 2–3 skaitytomis biografinėmis knygomis išsakykite savo nuomonę, kada įdomu skaityti kūrinius apie rašytojus. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

15. Vytautas V. Landsbergis sako, kad „vaikams kažkodėl nebeįdomus Karlsonas ar Mažasis princas“, todėl vaikų rašytojui „reikia bandyti atpažinti televizijos ir kompiuterių sujauktą dabartinių vaikų sąmonę“. Pagrįskite arba paneikite šią nuostatą Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

16. Remdamiesi 2–3 kūriniais aptarkite, kokios kartų problemos atskleidžiamos paauglių literatūroje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

17. Lietuvių dramose dažnai vaizduojamos istorinės asmenybės. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais išsakykite nuomonę, dėl kokių savybių rašytojai galėjo pasirinkti šias asmenybes savo kūrinių herojais. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

18. Japonijos vaikų rašytojas Shigeo Vatanabė rašė: „Jei kiekvienas vaikas turėtų bent po vieną knygą, pasaulyje nesutarimų būtų daug mažiau.“ Išsakykite savo nuomonę, kurios trys knygos geriausiai tiktų šiai minčiai pagrįsti. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

19. Ar populiarioji literatūra – gera literatūra? Atsakykite remdamiesi skaitytais kūriniais. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

20. „Kai kasdieniai žodžiai nebepadeda, talkon ateina poezija. Ir pasako beveik visa, kas svarbiausia“, – rašo latvių poetas Knutas Skujeniekas. Pagrįskite šią mintį remdamiesi jums patinkančios poezijos pavyzdžiais. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

21. Planuojama sukurti dešimt valstybės šimtmečiui skirtų dokumentinių filmų. Pasvarstykite, apie ką ir kodėl turėtų būti šie filmai. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

22. Pasidomėkite ir papasakokite, kaip jūsų artimiausioje aplinkoje įprasmintas žymių žmonių ir jų nuveiktų darbų atminimas. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

23. „Kad ir ką mes vienas kitam sakytume, atrodo, Gutenbergo epocha eina į pabaigą“, – teigia rašytojas Kornelijus Platelis. Argumentuotai pagrįskite arba paneikite šią mintį. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

24. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais išsakykite savo nuomonę, koks menas reikalingas šiuolaikiniam jaunimui ir kaip jis gali prisidėti prie jauno žmogaus asmenybės formavimosi. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

25. Festivalis „Nepatogus kinas“ kelia apie kasdienę tikrovę susimąstyti verčiančius klausimus. Remdamiesi matytais dokumentiniais filmais išryškinkite aktualiausias juose keliamas problemas ir aptarkite, kodėl jos svarstomos Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

26. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais pristatykite ir aptarkite jums patikusias 2–3 meno eksponavimo neįprastose erdvėse idėjas Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

27. „Kad galėtume suvokti, kas yra Lietuva, būtinai turime keliauti, susipažinti. Ir ne tik su kraštovaizdžiu, bet ir su žmonėmis“, – sako atlikėjas Jurgis Didžiulis. Remdamiesi pavyzdžiais papasakokite apie galimybes šiuolaikiškai susipažinti su Lietuva, jos kraštovaizdžiu. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

28. Patyrinėkite gatvės meną savo aplinkoje ir argumentuotai aptarkite, į kokius pozityvius reiškinius jis kviečia atkreipti dėmesį. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

29. Remdamiesi matytais spektakliais, išsakykite savo nuomonę, ar reikia socialiai atsakingo teatro, kuris kalbėtų apie tai, kas vyksta aplink mus, ir reaguotų į visuomenės problemas. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

30. Menas, pasak rašytojo Albero Kamiu, irgi yra maišto forma. Išsakykite savo požiūrį į šį teiginį remdamiesi bent dviejų skirtingų meno sričių (pvz., literatūros, muzikos, kino, teatro, gatvės meno ir pan.) pavyzdžiais. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

- - - - - - - -

1. Išeivė iš Lietuvos Sandra Bernotaitė kalbą apibūdino kaip subtilią, šventą erdvę, kurią privalu saugoti. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite visuomenės požiūrį į gimtosios kalbos saugojimą. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

2. „Pagal drabužį sutinka, pagal protą palydi“, - sako liaudies išmintis. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, patvirtinkite arba paneikite mintį, kad žmogaus įvaizdį gali kurti ir jo kalba. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

3. Lietuvių kalbą nuolat papildo nauji žodžiai. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite naujažodžių kilmę, sandarą ir pasvarstykite, kodėl ne visi jie prigyja. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

4. Minėdama Tarptautinio raštingumo dieną UNESCO komisija atkreipia dėmesį, kad ir naujausios technologijos padeda didinti gyventojų raštingumo lygį. Argumentuotai pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

5. Mokslininkai spėja, kad XXI amžiaus pabaigoje iš 7 tūkstančių šiandien pasaulyje egzistuojančių kalbų ir dialektų liks mažiau negu pusė. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, pasamprotaukite, kodėl vienos kalbos yra populiarios, tampa netgi tarptautinio bendravimo kalbomis, o kitos ne. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

6. Europos kalbų diena minima kaip kultūrų įvairovės diena, ja skatinama mokytis kalbų. Argumentuotai pasvarstykite, kiek ir kodėl šiandienos žmogui reikėtų mokėti kalbų. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

7. Vaikštant po miestus ar miestelius į akis dažnai krinta nelietuviški pavadinimai vitrinose ir iškabose. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, išsakykite savo požiūrį į nelietuviškų pavadinimų vartojimą mūsų aplinkoje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

8. Meno kritikė Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė kviečia pasivaikščioti po savo miestą ar miestelį, pasižvalgyti į skulptūras ar lentelių užrašus ir sužinoti įdomių istorijų. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, pristatykite savo gyvenamosios aplinkos įdomy Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

9. Seimas, atsižvelgdamas į mažėjantį knygų perkamumą ir skaitymą Lietuvoje, nutarė 2016-uosius paskelbti Bibliotekų metais. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, pasidalykite įžvalgomis, kokie renginiai padėtų bibliotekoms tapti kultūriniu traukos centru. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

10. „Ar nuotraukų gausa socialiniuose tinkluose, naujienų portaluose nenuvertina žmogaus atvaizdo?“ – klausia fotografė Dovilė Budreikaitė-Dagienė. Argumentuotai išsakykite savo požiūrį į menininkės keliamą klausimą. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

11. Kai kurios šalys turi senas tautinio kostiumo dėvėjimo tradicijas, o etiketo žinovai jį prilygina vakarinei aprangai. Aptarkite tautinio kostiumo vilkėjimo tradicijas senovės ir šių dienų Lietuvoje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

12. Pristatykite vieną–dvi šiuolaikinio meno parodas ir aptarkite, kuo įdomūs jose eksponuojami kūriniai. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

13. Pastaruoju metu populiaru Lietuvai reikšmingas datas paminėti netradiciniais renginiais, kaip antai nujoti Vytauto Didžiojo keliais iki Juodosios jūros. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, išsakykite savo požiūrį į istorinių ar kultūrinių sukakčių minėjimą. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

14. Albertas Einšteinas yra sakęs: „Jei norite, kad jūsų vaikai būtų protingi, skaitykite jiems pasakas.“ Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, pasamprotaukite, kokios išminties mokoma pasakose. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

15. „Kaip paskatinti skaityti mokinį, pavargusį nuo privalomų mokyklos skaitinių? Geriausias būdas – leisti rinktis knygą pačiam“, – rašo žurnalistė Eglė Devižytė. Aptarkite, kokias knygas renkatės skaityti jūs ir jūsų bendraamžiai. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

16. „Poezija yra knygos, į kurias tiesiame ranką, kai gera ar liūdna, arba kai nėra kam tos rankos paduoti“, – rašė poetas Marcelijus Martinaitis. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, pasamprotaukite, ką jūs atrandate poezijoje. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

17. „Pasidomėkite, kokios Lietuvos literatūrinės premijos ir už ką skiriamos. Pristatykite du – tris pasirinktus paskutinių metų laureatus.“ Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

18. Mitai – pasakojimai apie dievus, didvyrius ir didžiuosius kosminius įvykius – paplitę daugelyje pasaulio kultūrų, jie atskleidžia pradinius ir esminius dalykus. Remdamiesi skaitytais mitais, nusakykite, kokie lietuvių kultūrai svarbūs dalykai juose atskledžiami. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

19. Literatūrologė Brigita Dimavičienė teigia, kad svarbiausias paauglių literatūros tikslas – „sudominti labai reiklų skaitytoją, todėl knygos, kurios kalba su paaugliu jam suprantama kalba, išlieka populiariausios.“ Pagrįskite arba paneikite šią mintį remdamiesi 2-3 skaitytomis knygomis. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

20. Kalbėdamas apie Antano Baranausko poeziją Maironis sakė: „Be jo gal ir mūsų nebūtų buvę.“ Argumentuotai pasvarstykite, apie kokius dar rašytojus galėtumėte taip pasakyti. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

21. „Vertybės perduodamos ne tik šeimoje ir mokykloje, mokytis būti atkakliam ir garbingam galima ir iš knygų“, – teigia žurnalistė Eglė Devižytė. Argumentuotai aptarkite, kokios jūsų skaitytos knygos moko minėtų vertybių. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

22. Aptarkite keletą pasirinktų rašytojų gyvenimo faktų ar epizodų, kurie jums padėjo geriau suprasti autorių kūrybą. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

23. Parenkite ir pristatykite literatūrinės kelionės po savo apylinkes programą. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

- - - - - - - -

1 Kaip keičiasi jauno žmogaus kalba, kai jis stengiasi pritapti prie bendraamžių? Savo įžvalgas pagrįskite pateikdami konkrečių pavyzdžių. Parašyta, Patikrinta!(Atsisiųsti)

3 Žiniasklaidos tekstų antraštės turi būti informatyvios, aiškios ir patrauklios. Pateikite antraščių pavyzdžių ir aptarkite jų tinkamumą turinio atžvilgiu. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

5 Anot kalbininkės Daivos Vaišnienės, tarmė yra namų kalba, gimtoji motinos kalba. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite situacijas ir sritis, kuriose bendrinę kalbą gali pakeisti tarmės. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

6 Slapyvardis – tarsi šifras ar ženklas, atskleidžiantis kiekvieno autoriaus skirtingus pasirinkimo motyvus ir priežastis“,– teigia žurnalistė Genovaitė Burneikienė. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite Lietuvos rašytojų ir (ar) kitų kultūros veikė. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

7 Viešojoje kalbos vartosenoje pasitaiko nemažai kirčiavimo klaidų. Aptarkite jūsų pastebėtus netaisyklingo kirčiavimo atvejus ir pasiūlykite, kaip būtų galima pagerinti situaciją. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

9 Kalba, kaip bendravimo priemonė, neatsiejama nuo tautos kultūros. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite, kokį poveikį lietuvių kalbos etiketui daro kitos kalbos. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

11 Lietuvoje 2015-ieji metai paskelbti Etnografinių regionų metais. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, pristatykite savo regioną keliais aspektais ir aptarkite jo kultūrinį savitumą. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

13 Anot režisieriaus Oskaro Koršunovo, dabar teatras nebėra toks svarbus kaip anksčiau. Remdamiesi konkrečiais spektakliais, aptarkite, kokio teatro reikia šiuolaikiniam žmogui. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

15 Ar pritartumėte Tarptautinio vaikų ir jaunimo filmų festivalio komisijos nuomonei, kad geras filmas tas, kurio pagrindinis veikėjas yra paprastas paauglys ir todėl nesunku suprasti jo problemas. Savo požiūrį argumentuokite kino jaunimui ir paaugliams pavyzdžiais. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

16 Kokie literatūriniams įvykiams skirti renginiai yra įdomūs ir prasmingi? Savo nuomonę pagrįskite konkrečiais pavyzdžiais. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

17 Lietuvoje vyksta įvairaus pobūdžio festivalių. Pristatykite bent du meno ar mokslo festivalius ir aptarkite, kuo jie patrauklūs jaunimui. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

19 2015-aisiais sukanka 25 metai, kai atkurta Lietuvos Nepriklausomybė. Pasvarstykite, kokie renginiai jūsų krašte galėtų skatinti jaunimo patriotizmą. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

20 Pasvarstykite, kokios tematikos dokumentiniai filmai galėtų dominti šiuolaikinį jaunimą ir kodėl. Savo įžvalgas paremkite lietuviškos dokumentikos pavyzdžiais. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

22 Literatūros tyrinėtojas Virginijus Gasiliūnas teigia, kad „geros knygos yra kaip geri gyvenime sutikti žmonės“. Patvirtinkite arba paneikite šią mintį remdamiesi skaitytomis knygomis. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

24 Anot bibliotekininkės Vitos Mozūraitės, „skaitymas laisvalaikiu tampa nebemadingas. Reikia paversti jį madingu“. Argumentuotai paaiškinkite, kaip įgyvendintumėte šią idėją. Parašyta, Patikrinta! (Atsisiųsti)

 

 

Sąrašas pildomas kiekvieną dieną!

Jeigu neradote kalbos pagal savo poreikius, kreipkitės info@kalbejimopotemes.net ir ją parašysime :)

Kontaktai:

nec potemes

Skelbiamos 10 klasės (PUPP) 2018 metų kalbėjimo potemės:

0. Senojo testamento gyvenimo išmintis ir etinės nuostatos. Parašyta! (Atsisiųsti)

1. Kalbėjimas apie žmogaus ir medžio ryšį. Parašyta! (Atsisiųsti)

2. Mitų herojai ir jų žygių prasmė. Parašyta! (Atsisiųsti)

3. Mitų reikšmė Antikos ir dabarties žmogaus gyvenime. Parašyta! (Atsisiųsti)

4. Kalbėjimas apie žmogaus ir gamtos santykį. Žmogaus ir gamtos santykis. Parašyta! (Atsisiųsti)

5. Išminties meilė ir jos svarba žmogaus tobulėjimui. Parašyta! (Atsisiųsti)

6. Biblija kaip literatūros ir kultūros tekstas: jos svarba Europos tapatybei. Parašyta! (Atsisiųsti) 

7. Senojo ir Naujojo testamentų vaizdiniai, herojai ir jų siužetai: jų interpretacija literatūroje. Parašyta! (Atsisiųsti)

8. Kalbėjimas apie mitus. Parašyta! (Atsisiųsti)

9. Kalbėjimas apie antiką. Parašyta! (Atsisiųsti)

10. Kodėl verta skaityti knygas? Parašyta! (Atsisiųsti)

11. Kaip skaitomos knygos veikia mus ir mūsų gyvenimą? Parašyta! (Atsisiųsti)

12. Sizifo mito interpretacijos lietuvių poetų eilėraščiuose. Parašyta! (Atsisiųsti)

13. Jauno žmogaus paveikslas dainose. Parašyta! (Atsisiųsti)

14. Kalbėjimas apie pasakų herojus. Pasakų herojai. Parašyta! (Atsisiųsti)

15. Pasakos ryšys su mitu. Parašyta! (Atsisiųsti)

16. Ką mums šiandien kalba mitai? Parašyta! (Atsisiųsti)

17. Dialogas su tradicija: mitas, tautosaka, literatūra. Parašyta! (Atsisiųsti)

18. Koks žmogus- tokia jo tėvynė? Parašyta! (Atsisiųsti)

19. Meno ir tikrovės, visuomenės ir kūrėjo santykis. Parašyta! (Atsisiųsti)

20. Kokias amžinąsias tiesas skelbia Sofoklio tragedija ,,Antigonė"? Parašyta! (Atsisiųsti)

21. Pokario vaiko gyvenimas R. Granausko novelėse. Parašyta! (Atsisiųsti)

22. Dramos „Mindaugas“ sukūrimo aplinkybės: Lietuvos valstybės idėjos iškėlimas okupacijos metais. Parašyta! (Atsisiųsti)

23. Riteris ir riteriškumas: kova už gėrį. Parašyta! (Atsisiųsti)

24. Viduramžiai ir jų vaizdavimas literatūroje. Parašyta! (Atsisiųsti)

25. Kalbėjimas apie heroję moterį. Parašyta! (Atsisiųsti)

26. Tėvų ir vaikų santykiai. Parašyta! (Atsisiųsti)

27. Antigonės paveikslas Sofoklio dramoje ,,Antigonė“ Parašyta! (Atsisiųsti)

28. Meilės tema lietuvių literatūroje. Parašyta! (Atsisiųsti)

29. Žmogaus santykio su tėvyne atspindys literatūroje. Parašyta! (Atsisiųsti)

30. Biblija – knygų knyga. Parašyta! (Atsisiųsti)

31. Balio Sruogos „Milžino paunksmė“ siužetas ir veikėjai. Parašyta! (Atsisiųsti)

32. Mirusios kalbos, kalbų mirties priežastys, ar mirs lietuvių kalba? Parašyta! (Atsisiųsti)

33. Nelaimingos meilės pėdsakai lietuviškų kūrinių veikėjų gyvenimuose. Parašyta! (Atsisiųsti)

34. Senųjų raštų kalba. Parašyta! (Atsisiųsti)

35. Lietuvių ir graikų mitinio pasaulio modelis. Parašyta! (Atsisiųsti)

36. Jono Basanavičiaus ir Vinco Kudirkos darbai Lietuvai Parašyta! (Atsisiųsti)

37. Epo herojus ir jo kovos prasmė. Parašyta! (Atsisiųsti)

38. Draugystės išbandymai V. Goldingo romane “Musių valdovas”. Parašyta! (Atsisiųsti)

39. Biblijos įvaizdžiai Bernardo Brazdžionio poezijoje. Parašyta! (Atsisiųsti)

40. Savarankiškai skaitytos dramos pristatymas (Justinas Marcinkevičius „Mažvydas”). Parašyta! (Atsisiųsti)

41. Odisėjo paveikslas ir jo kūrimo būdai. Parašyta! (Atsisiųsti)

42. Antano Vienažindžio biografija ir asmenybė. Parašyta! (Atsisiųsti)

43. Dantė ,,Pragaras“. Tema, kompozicija, problemos ir Beatričės vaidmuo. Parašyta! (Atsisiųsti)

44. Apie ką verčia susimąstyti šių laikų žmogų Antikos literatūra? Parašyta! (Atsisiųsti)

45. J.Grušas ,,Meilė, džiazas ir velnias”. Vaikinų paveikslai. Parašyta! (Atsisiųsti)

46. Žmogaus dvasinės stiprybės išbandymas Lietuvių literatūroje. Parašyta! (Atsisiųsti)

47. Mažosios Lietuvos gamta K. Donelaičio poemoje ,,Metai“. Parašyta! (Atsisiųsti)

48. Just.Marcinkevičiaus dramos Mindaugas siužeto pristatymas. Mindaugo- karaliaus ir žmogaus paveikslas. Kokią įtaką ši drama padarė lietuvių tautinei savivertei? Parašyta! (Atsisiųsti)

49. Šeimos ryšių stiprumas Homero poemose. Parašyta! (Atsisiųsti)

50. Kas yra herojiškumas? (“Rolando giesmė”) Parašyta! (Atsisiųsti)

51. Požiūris į civilizaciją, visuomenę ir žmogų Defo romane “Robinzonas Kruzas” ir Goldingo romane “Musių valdovas” Parašyta! (Atsisiųsti)

52. Vyro paveikslas Homero ,,Odisėjoje" ir ,,Rolndo giesmėje" Parašyta! (Atsisiųsti)

53. Kreonto ir Antigonės dialogas - žmogiškumo ir puikybės ginčas (Sofoklis ,,Antigonė‘‘) Parašyta! (Atsisiųsti)

54. Šiurpi Vilniaus žydų geto kasdienybė pagal I. Mero romaną ,,Lygiosios trunka akimirką" Parašyta! (Atsisiųsti)

55. Ko šiandieninis žmogus gali pasimokyti iš graikų mitų? Parašyta! (Atsisiųsti)

56. Ralfo ir Džeko charakteristika Viljamo Goldingo „Musių valdovas“ Parašyta! (Atsisiųsti)

57. Vėjo motyvas Kazio Binkio poezijoje. Parašyta! (Atsisiųsti)

58. Visuomenės ydų kritika O. De Balzako romane ,,Tėvas Gorijo” Parašyta! (Atsisiųsti)

59. Remdamiesi 2–3 kūriniais aptarkite, kokios kartų problemos atskleidžiamos paauglių literatūroje. Parašyta! (Atsisiųsti)

 

Sąrašas pildomas kiekvieną dieną!

Jeigu neradote kalbos pagal savo poreikius, kreipkitės info@kalbejimopotemes.net ir ją parašysime :)

Kontaktai:

nec potemes

Skelbiamos 10 klasės (PUPP) 2017 metų kalbėjimo potemės:

KALBA

1. „Kas tautai gali būti brangesnis už jos prigimtą kalbą? Tai kiekvienos tautos stipriausia pilis, jokių priešų neįveikiama, kol turi tikrus apgynėjus“, – teigė rašytoja Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Remdamiesi  konkrečiais  pavyzdžiais  aptarkite,  kas turėtų  saugoti ir ginti kalbą. Parašyta! (Atsisiųsti)

2. Sinonimai atlieka svarbų vaidmenį kalboje. Jie padeda išvengti nuobodaus tų pačių žodžių kartojimo. Remdamiesi konkrečiais tekstų pavyzdžiais atskleiskite sinonimų vartojimo galimybes. Parašyta! (Atsisiųsti)

3. Vasario 21 dieną Jungtinės Tautos yra paskelbusios Tarptautine gimtosios kalbos diena. Sukurkite ir pristatykite šiai dienai įprasminti skirtų renginių programą jūsų mokykloje ar mieste, pagrįskite jų aktualumą. Parašyta! (Atsisiųsti)

4. Argumentuodami filmų pavyzdžiais aptarkite, kokių kalbos klaidų dažniausiai pasitaiko verčiant tekstus iš kitų kalbų į lietuvių kalbą.Parašyta! (Atsisiųsti)

5. „Dauguma kalbos vartotojų stengiasi ją (pa)prastinti, trumpinti, daryti patogesnę ir, deja, kartu primityvinti – bendrauti kuo mažesnėmis sąnaudomis“, – rašo publicistas Konradas Virgiejus. Argumentuotai išsakykite savo požiūrį į kalbos skurdinimo problemą. Parašyta! (Atsisiųsti)

6. Remdamiesi grožinių kūrinių pavyzdžiais atskleiskite, kaip jų žodynas susijęs su rašytojų gyvenamuoju laikotarpiu. Parašyta! (Atsisiųsti)

7. Keliaudami per Lietuvą pastebime, kad kai kurie vietovardžiai kartojasi skirtinguose regionuose. Argumentuotai paaiškinkite, kokia populiariausių vietovardžių ir gatvių pavadinimų kilmė. Parašyta! (Atsisiųsti)

8. 2014 m. išleistame vardų žodynėlyje pateikiama daugiau kaip 3 tūkstančiai lietuviškų vardų. Argumentuotai paaiškinkite senųjų lietuviškų vardų kilmę. Parašyta! (Atsisiųsti)

9. „Nėra tokios menkos tautos, tokio niekingo žemės užkampio, kur nebūtų vartojama sava kalba“, – prieš 400 metų teigė lietuvių šviesuolis Mikalojus Daukša. Argumentuotai išsakykite savo požiūrį, kodėl svarbu išsaugoti gimtąją kalbą pasaulio kalbų kontekste. Parašyta! (Atsisiųsti)

10. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais aptarkite, kokie funkciniai stiliai vyrauja socialiniuose tinkluose. Išsakykite savo nuomonę apie jums patrauklias ir nepatrauklias komunikavimo formas. Parašyta! (Atsisiųsti)
 

LITERATŪRA

1. Rašytoja Eglė Nachajienė teigia, kad „į vaikų knygas vis dažniau persikelia mūsų visuomenės bėdos. Vaikai viliojami temomis, kurios anksčiau būtų vadintos suaugusiųjų.“ Pagrįskite arba paneikite šį požiūrį argumentuodami skaitytais kūriniais. Parašyta! (Atsisiųsti)

2. Remdamiesi 2–3 rašytojų interviu aptarkite, kas rašytojus skatina kurti. Parašyta! (Atsisiųsti)

3. Remdamiesi konkrečiais kūriniais atskleiskite, kurie komiški lietuvių literatūros personažai, jūsų manymu, geriausiai išreiškia žmogaus ydas. Parašyta! (Atsisiųsti)

4. Remdamiesi 2–3 skaitytomis biografinėmis knygomis išsakykite savo nuomonę, kada įdomu skaityti kūrinius apie rašytojus. Parašyta! (Atsisiųsti)

5. Rašytojas Vytautas V. Landsbergis sako, kad „vaikams kažkodėl nebeįdomus Karlsonas ar Mažasis princas“, todėl vaikų rašytojui „reikia bandyti atpažinti televizijos ir kompiuterių sujauktą dabartinių vaikų sąmonę“. Pagrįskite arba paneikite šią nuostatą. Parašyta! (Atsisiųsti)

6. Remdamiesi 2–3 kūriniais aptarkite, kokios kartų problemos atskleidžiamos paauglių literatūroje. Parašyta! (Atsisiųsti)

7. Lietuvių dramose dažnai vaizduojamos istorinės asmenybės. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais išsakykite nuomonę, dėl kokių savybių rašytojai galėjo pasirinkti šias asmenybes savo kūrinių herojais. Parašyta! (Atsisiųsti)

8. Japonijos vaikų rašytojas Shigeo Vatanabė rašė: „Jei kiekvienas vaikas turėtų bent po vieną knygą, pasaulyje nesutarimų būtų daug mažiau.“ Išsakykite savo nuomonę, kurios trys knygos geriausiai tiktų šiai minčiai pagrįsti. Parašyta! (Atsisiųsti)

9. Ar populiarioji literatūra – gera literatūra? Atsakykite remdamiesi skaitytais kūriniais. Parašyta! (Atsisiųsti)

10. „Kai kasdieniai žodžiai nebepadeda, talkon ateina poezija. Ir pasako beveik visa, kas svarbiausia“, – rašo latvių poetas Knutas Skujeniekas. Pagrįskite šią mintį remdamiesi jums patinkančios poezijos pavyzdžiais. Parašyta! (Atsisiųsti)
 

KULTŪRA

1. Planuojama sukurti dešimt valstybės šimtmečiui skirtų dokumentinių filmų. Pasvarstykite, apie ką ir kodėl turėtų būti šie filmai. Parašyta! (Atsisiųsti)

2. Pasidomėkite ir papasakokite, kaip jūsų artimiausioje aplinkoje įprasmintas žymių žmonių ir jų nuveiktų darbų atminimas. (Atsisiųsti)

3. „Kad ir ką mes vienas kitam sakytume, atrodo, Gutenbergo epocha eina į pabaigą“, – teigia rašytojas Kornelijus Platelis. Argumentuotai pagrįskite arba paneikite šią mintį. Parašyta! (Atsisiųsti)

4. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais išsakykite savo nuomonę, koks menas reikalingas šiuolaikiniam jaunimui ir kaip jis gali prisidėti prie jauno žmogaus asmenybės formavimosi. Parašyta! (Atsisiųsti)

5. Festivalis „Nepatogus kinas“ kelia apie kasdienę tikrovę susimąstyti verčiančius klausimus. Remdamiesi matytais dokumentiniais filmais išryškinkite aktualiausias juose keliamas problemas ir aptarkite, kodėl jos svarstomos. Parašyta! (Atsisiųsti)

6. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais pristatykite ir aptarkite jums patikusias 2–3 meno eksponavimo neįprastose erdvėse idėjas. Parašyta! (Atsisiųsti)

7. „Kad galėtume suvokti, kas yra Lietuva, būtinai turime keliauti, susipažinti. Ir ne tik su kraštovaizdžiu, bet ir su žmonėmis“, – sako atlikėjas Jurgis Didžiulis. Remdamiesi pavyzdžiais papasakokite apie galimybes šiuolaikiškai susipažinti su Lietuva, jos kultūra. Parašyta! (Atsisiųsti)

8. Patyrinėkite gatvės meną savo aplinkoje ir argumentuotai aptarkite, į kokius pozityvius reiškinius jis kviečia atkreipti dėmesį. Parašyta! (Atsisiųsti)

9. Remdamiesi matytais spektakliais, išsakykite savo nuomonę, ar reikia socialiai atsakingo teatro, kuris kalbėtų apie tai, kas vyksta aplink mus, ir reaguotų į visuomenės problemas. Parašyta! (Atsisiųsti)

10. Menas, pasak rašytojo Albero Kamiu, irgi yra maišto forma. Išsakykite savo požiūrį į šį teiginį remdamiesi bent dviejų skirtingų meno sričių (pvz., literatūros, muzikos, kino, teatro, gatvės meno ir pan.) pavyzdžiais. Parašyta! (Atsisiųsti)

1. Pasirinkto lietuvių rašytojo stiliaus ypatybės.
2. Kalbinis apsisprendimas tautinio atgimimo epochoje XIX a. pab. XX a. per. (Šatrijos Ragana ir kt.)
3. Lietuvos raštijos ir literatūros tekstai, formavę lietuvių požiūrį į tautos ir valstybės istoriją.
4. Kaip pasikeistų Kristijono Donelaičio kūryba išvertus ją į šiuolaikinę bendrinę lietuvių kalbą?
5. Kaip kalba padeda atsiskleisti vaizduojamąjį laikotarpį Mariaus Ivaškevičiaus Madagaskare?
6. Individo ir bendruomenės santykis XX a. lietuvių prozoje (Jurgis Savickis ir kt.)
7. Žmogaus prigimties prieštaringumas Lietuvos literatūroje (Motiejus Kazimieras Sarbievijus ir kt.)
8. Asmenybės laikysena ribinėse situacijose (Nijolė Sadūnaitė ir kt.)
9. Žemdirbiškos kultūros aktualizavimas XX a. II pusės lietuvių literatūroje (Kazys Bradūnas ir kt.)
10. Kodėl šiandien prieštaringai vertinamas sovietmečiu žymių lietuvių rašytojų kūrybinis palikimas?
11. Antikos mitų interpretacija Lietuvos kultūroje (Judite Vaičiūnaitė ir kt.)
12. Krikščioniškoji etika Lietuvos Literatūroje (Antanas Škėma ir kt.)
13. Literatūra istorinės patirties liudijimas (Antanas Škėma ir kt.)
14. Koks lietuvio (lietuvės) paveikslas kuriamas įvairių laikotarpių literatūroje (Marius Ivaškevičius ir kt.)
15. Ezopo kalba sovietmečio literatūroje (Kazys Saja ir kt.)
16. Praradimas kaip kūrybinio įkvėpimo šaltinis (Šatrijos Ragana ir kt.)
17. Žaismas modernioje lietuvių literatūroje (Jurgis Savickis ir kt.)
18. Tėvas lietuvių literatūroje (Justinas Marcinkevičius ir kt.)
19. Kokį poveikį kultūrai ir visuomenei daro kryptingai veikianti asmenybė (Jonas Basanavičius ir kt.)?

20. Tautosaka lietuvių literatūroje (Jonas Aistis ir kt.)

 

1. Pasirinkto lietuvių rašytojo stiliaus ypatybės.
2. Kalbinis apsisprendimas tautinio atgimimo epochoje XIX a. pab. XX a. per. (Šatrijos Ragana ir kt.)
3. Lietuvos raštijos ir literatūros tekstai, formavę lietuvių požiūrį į tautos ir valstybės istoriją.
4. Kaip pasikeistų Kristijono Donelaičio kūryba išvertus ją į šiuolaikinę bendrinę lietuvių kalbą?
5. Kaip kalba padeda atsiskleisti vaizduojamąjį laikotarpį Mariaus Ivaškevičiaus Madagaskare?
6. Individo ir bendruomenės santykis XX a. lietuvių prozoje (Jurgis Savickis ir kt.)
7. Žmogaus prigimties prieštaringumas Lietuvos literatūroje (Motiejus Kazimieras Sarbievijus ir kt.)
8. Asmenybės laikysena ribinėse situacijose (Nijolė Sadūnaitė ir kt.)
9. Žemdirbiškos kultūros aktualizavimas XX a. II pusės lietuvių literatūroje (Kazys Bradūnas ir kt.)
10. Kodėl šiandien prieštaringai vertinamas sovietmečiu žymių lietuvių rašytojų kūrybinis palikimas?
11. Antikos mitų interpretacija Lietuvos kultūroje (Judite Vaičiūnaitė ir kt.)
12. Krikščioniškoji etika Lietuvos Literatūroje (Antanas Škėma ir kt.)
13. Literatūra istorinės patirties liudijimas (Antanas Škėma ir kt.)
14. Koks lietuvio (lietuvės) paveikslas kuriamas įvairių laikotarpių literatūroje (Marius Ivaškevičius ir kt.)
15. Ezopo kalba sovietmečio literatūroje (Kazys Saja ir kt.)
16. Praradimas kaip kūrybinio įkvėpimo šaltinis (Šatrijos Ragana ir kt.)
17. Žaismas modernioje lietuvių literatūroje (Jurgis Savickis ir kt.)
18. Tėvas lietuvių literatūroje (Justinas Marcinkevičius ir kt.)
19. Kokį poveikį kultūrai ir visuomenei daro kryptingai veikianti asmenybė (Jonas Basanavičius ir kt.)?
20. Tautosaka lietuvių literatūroje (Jonas Aistis ir kt.)
KALBA
1. Išeivė iš Lietuvos Sandra Bernotaitė kalbą apibūdino kaip subtilią, šventą erdvę, kurią privalu saugoti. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite visuomenės požiūrį į gimtosios kalbos saugojimą.
2. „Pagal drabužį sutinka, pagal protą palydi“, – sako liaudies išmintis. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, patvirtinkite arba paneikite mintį, kad žmogaus įvaizdį gali kurti ir jo kalba.
3. Pristatykite Lietuvių kalbos instituto parengtus du–tris naujausius skaitmeninius lietuvių kalbos išteklius. Argumentuotai aptarkite, kaip jie padeda mokytis lietuvių kalbos.
4. Lietuvių kalbą nuolat papildo nauji žodžiai. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite naujažodžių kilmę, sandarą ir pasvarstykite, kodėl ne visi jie prigyja.
5. Minėdama Tarptautinio raštingumo dieną UNESCO komisija atkreipia dėmesį, kad ir naujausios technologijos padeda didinti gyventojų raštingumo lygį. Argumentuotai pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite.
6. Mokslininkai spėja, kad XXI amžiaus pabaigoje iš 7 tūkstančių šiandien pasaulyje egzistuojančių kalbų ir dialektų liks mažiau negu pusė. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, pasamprotaukite, kodėl vienos kalbos yra populiarios, tampa netgi tarptautinio bendravimo kalbomis, o kitoms kyla grėsmė išnykti.
7. Europos kalbų diena minima kaip kultūrų įvairovės diena, ja skatinama mokytis kalbų. Argumentuotai pasvarstykite, kiek ir kodėl šiandienos žmogui reikėtų mokėti kalbų.
8. Vaikštant po miestus ar miestelius į akis dažnai krinta nelietuviški pavadinimai vitrinose ir iškabose. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, išsakykite savo požiūrį į nelietuviškų pavadinimų vartojimą mūsų aplinkoje.
9. „Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ autoriai tikisi, kad juo naudosis žmonės, kurie nori kalbėti taisyklingai, turtingai. Argumentuotai aptarkite, ar žodynai padeda mokytis ne tik svetimų kalbų, bet ir gimtosios kalbos.
10. Nacionalinis diktantas – tradicinis renginys, padedantis puoselėti lietuvių kalbą. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, papasakokite, kokie renginiai, skatinantys puoselėti gimtąją kalbą, vyksta jūsų mokykloje, rajone ar mieste.
KULTŪRA
1. Meno kritikė Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė kviečia pasivaikščioti po savo miestą ar miestelį, pasižvalgyti į skulptūras ar lentelių užrašus ir sužinoti įdomių istorijų. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, pristatykite savo gyvenamosios aplinkos įdomybes.
2. Seimas, atsižvelgdamas į mažėjantį knygų perkamumą ir skaitymą Lietuvoje, nutarė 2016-uosius paskelbti Bibliotekų metais. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, pasidalykite įžvalgomis, kokie renginiai padėtų bibliotekoms tapti kultūriniu traukos centru.
3. Festivalio „Kultūra – puikus būdas dialogui“ iniciatorius aktorius Gediminas Storpirštis teigia, kad kultūrų pažinimas gali sujungti skirtingas tautas. Argumentuotai pristatykite savo įžvalgas, kokie kultūriniai renginiai padėtų geriau pažinti vieniems kitus.
4. „Ar nuotraukų gausa socialiniuose tinkluose, naujienų portaluose nenuvertina žmogaus atvaizdo?“ – klausia fotografė Dovilė Budreikaitė-Dagienė. Argumentuotai išsakykite savo požiūrį į menininkės keliamą klausimą.
5. Kai kurios šalys turi senas tautinio kostiumo dėvėjimo tradicijas, o etiketo žinovai jį prilygina vakarinei aprangai. Aptarkite tautinio kostiumo vilkėjimo tradicijas senovės ir šių dienų Lietuvoje.
6. Pristatykite vieną–dvi šiuolaikinio meno parodas ir aptarkite, kuo įdomūs jose eksponuojami kūriniai.
7. Kultūros paveldo viešinimas interneto erdvėse, pavyzdžiui, projektas „Lietuva senose fotografijose“, leidžia dalytis fotoarchyvais. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite, kas dar skatintų domėjimąsi kultūros paveldu.
8. Pastaruoju metu populiaru Lietuvai reikšmingas datas paminėti netradiciniais renginiais, kaip antai nujoti Vytauto Didžiojo keliais iki Juodosios jūros. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, išsakykite savo požiūrį į istorinių ar kultūrinių sukakčių minėjimo būdus.
9. Aktorius, bardas Giedrius Arbačiauskas teigia, kad jam būti savitam padeda dainuojamoji poezija. Argumentuotai pasvarstykite, kokios kultūrinės veiklos skatina atrasti save.
10. Pristatykite iš savo miesto, miestelio ar krašto kilusius žymius žmones. Argumentuotai paaiškinkite, kuo jie svarbūs Lietuvos kultūrai.
LITERATŪRA
1. Albertas Einšteinas yra sakęs: „Jei norite, kad jūsų vaikai būtų protingi, skaitykite jiems pasakas.“ Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, pasamprotaukite, kokios išminties mokoma pasakose.
2. „Kaip paskatinti skaityti mokinį, pavargusį nuo privalomų mokyklos skaitinių? Geriausias būdas – leisti rinktis knygą pačiam“, – rašo žurnalistė Eglė Devižytė. Aptarkite, kokias knygas renkatės skaityti jūs ir jūsų bendraamžiai.
3. „Poezija yra knygos, į kurias tiesiame ranką, kai gera ar liūdna, arba kai nėra kam tos rankos paduoti“, – rašė poetas Marcelijus Martinaitis. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, pasamprotaukite, ką jūs atrandate poezijoje.
4. Pasidomėkite, kokios Lietuvos literatūrinės premijos ir už ką skiriamos. Pristatykite du– tris pasirinktus paskutinių metų laureatus.
5. Mitai – pasakojimai apie dievus, didvyrius ir didžiuosius kosminius įvykius – paplitę daugelyje pasaulio kultūrų, jie atskleidžia pradinius ir esminius dalykus. Remdamiesi skaitytais mitais, nusakykite, kokie lietuvių kultūrai svarbūs dalykai juose atskleidžiami.
6. Literatūrologė Brigita Dimavičienė teigia, kad svarbiausias paauglių literatūros tikslas – „sudominti labai reiklų skaitytoją, todėl knygos, kurios kalba su paaugliu jam suprantama kalba, išlieka populiariausios.“ Pagrįskite arba paneikite šią mintį remdamiesi savo skaitytais kūriniais.
7. Kalbėdamas apie Antano Baranausko poeziją Maironis sakė: „Be jo gal ir mūsų nebūtų buvę.“ Argumentuotai pasvarstykite, apie kokius dar rašytojus galėtumėte taip pasakyti.
8. „Vertybės perduodamos ne tik šeimoje ir mokykloje, mokytis būti atkakliam ir garbingam galima ir iš knygų“, – teigia žurnalistė Eglė Devižytė. Argumentuotai aptarkite, kokios jūsų skaitytos knygos moko minėtų vertybių.
9. Aptarkite keletą pasirinktų rašytojų gyvenimo faktų ar epizodų, kurie jums padėjo geriau suprasti autorių kūrybą.
10. Parenkite ir pristatykite literatūrinės kelionės po savo apylinkes programą.
KALBA
1. Dėl didėjančio gyventojų mobilumo, informacinių priemonių poveikio ir kitų priežasčių lietuvių kalbos tarmės palaipsniui artėja prie bendrinės kalbos. Ar verta stengtis užtikrinant tarmių išlikimą? Argumentuotai išsakykite savo požiūrį.
2. Šių dienų publicistikoje neigiamas įvairių gyvenimo reiškinių vertinimas dažnai išsakomas ne tiesiogiai, o pasitelkus smulkiosios tautosakos, Biblijos, literatūros kūrinių citatas ar parafrazes. Įvertinkite šį reiškinį. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais.
3. Lietuvos viešojoje erdvėje vykstančiose diskusijose dažnai pasigendama kultūringo, pagarbaus santykio su pašnekovu. Kaip vertinate mūsų visuomenės diskusijų kultūrą? Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais.
4. Kalbos išlikimą lemia ne tiek ilgaamžė tautos istorija, kiek jaunesnės kartos pasiryžimas perimti kuo daugiau iš nueinančiosios. Įvertinkite tokį požiūrį. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais.
5. „Vaizdinga pasakymo forma negali būti graži, jei to pasakymo turinys neetiškas“ (kalbininkė Regina Koženiauskienė). Įvertinkite tokį požiūrį. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais.
6. Lietuvių kalba savo istorijoje daug kartų yra patyrusi kitos kalbos poveikį. Remdamiesi pavyzdžiais, paaiškinkite, kurios kalbos ir kaip veikė lietuvių kalbą anksčiau ir dabar.
7. Ar vaikystėje / paauglystėje susiformavęs įprotis rašyti trumpąsias mobiliojo telefono žinutes be skyrybos ženklų, be didžiųjų raidžių, be diakritinių ženklų, vartojant netaisyklingas arba mažai žinomas santrumpas gali pakenkti jaunosios kartos rašymo įgūdžiams? Argumentuotai išsakykite savo požiūrį.
8. Rašytojas Česlovas Milošas teigė, kad lietuvių tauta, „pralaimėjusi istorijoje, dar kartą gimė iš filologijos“. Paaiškinkite, kaip suprantate šią Č. Milošo mintį. Pritarkite jai arba ją paneikite, remdamiesi lietuvių kultūros ir kalbos istorijos pavyzdžiais.
9. Šiuolaikinėje literatūroje ryškėja naujas garsą, vaizdą ir poeziją jungiantis audiovizualinės poezijos žanras. Ar tokio pobūdžio menų sintezė praplečia ar susiaurina kalbos galimybes? Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais.
10. Kalbininkė Laima Grumadienė tvirtina, kad sovietmečiu cenzūra padėjo ugdyti bendrinę lietuvių kalbą ir kartu skiepijo menkavertiškumo jausmą jos vartotojams. Įvertinkite tokį požiūrį. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais.
11. Kalbos tyrinėtojai teigia, kad visuomenė diferencijuojasi kalbiniu pagrindu. Ar pritariate minčiai, kad kalba atskleidžia ne tik skirtingą tautinę, bet ir socialinę bei kultūrinę tapatybę? Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais.
12. Neseniai knygynai kvietė skaityti šiuolaikinių lietuvių autorių knygas tokiais žodžiais: „Pagalvok, kiek mažai pasaulyje žmonių, mąstančių lietuvių kalba. <...> Tu – vienas iš nedaugelio, kurio mintys skamba lietuviškai.“ Paaiškinkite, ką reiškia priklausyti mažai kalbinei bendruomenei, kaip jūs vertinate tokią priklausomybę.
13. Istoriniai procesai keičia lietuvių kalbos etiketo normas. Kokius kalbos etiketo pokyčius pastebite lygindami XX a. I pusės ir šiuolaikinės lietuvių literatūros kūrinių veikėjų dialogus ir / ar gretindami savo kartos, savo tėvų ir senelių bendravimo būdą?
14. Reklamos poveikį gana stipriai lemia kalba. Pasirinkite kurį nors kalbos lygmenį (pvz., fonetiką, leksiką, sintaksę) ir remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais paaiškinkite, kaip įvairiomis kalbinės raiškos priemonėmis reklamoje siekiama įtaigumo.
15. Poetas Vladas Braziūnas teigia: jei jis būtų Valstybinės kalbos komisijos vadovas, tai būtų nenuolaidus kalbos „vartotojams“, vis siūlantiems supaprastinti, sumoderninti senąją mūsų kalbą. Pateikite savo viziją, ko siektumėte, jeigu būtumėte Valstybinės lietuvių kalbos komisijos vadovas. LITERATŪRA (KULTŪRA)
16. Kaip vaizduojama emigranto dalia XX a. II pusės ir šiuolaikinėje lietuvių literatūroje? Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais.
17. Kuo skiriasi Renesanso ir šių laikų žmogaus pasaulėžiūra, vertybių sistema, idealai? Savo mintis pagrįskite literatūros pavyzdžiais.
18. Lietuvos raštijoje ir literatūroje pastebima tautinio tapatumo sampratos kaita. Ar svarbu pažinti šį istorinį procesą? Savo nuomonę pagrįskite literatūros pavyzdžiais.
19. Remdamiesi lietuvių literatūros pavyzdžiais, atskleiskite, ko kūriniui suteikia pasakojimas pirmuoju asmeniu. Kada labiau pasitikite pasakotoju: kai kalbama pirmuoju ar trečiuoju asmeniu? Kodėl? 20. Ar žemdirbiška pasaulėjauta grįsti klasikiniai lietuvių literatūros kūriniai suprantami jaunajai skaitytojų kartai? Savo mintis pagrįskite literatūros pavyzdžiais.
21. Rašytoja Danutė Kalinauskaitė mano, „kad būtent trumpuoju žanru, novele, testuotina rašytojo praba“. Remdamiesi šiuolaikinės lietuvių prozos pavyzdžiais, pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite. 22. Šiandien esė žanrą yra išmėginę daugelis lietuvių rašytojų, o esė knygos pakliūva į skaitomiausių sąrašus. Kaip paaiškintumėte tokį esė populiarumą? Savo mintis pagrįskite literatūros pavyzdžiais.
23. Ar norint suvokti klasikinių pasaulio literatūros kūrinių vertę pakanka susipažinti su jų santraukomis ar adaptacijomis? Savo mintis pagrįskite literatūros pavyzdžiais.
24. Poeto paskirtis – „tiesą liudyti“ ir „raudoti už tą raudot negalintį“ (Jonas Aistis). Įvertinkite, ar tokia rašytojo laikysena reikalinga šiandien. Savo mintis pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais.
25. Esama daug dramaturgijos tekstų, kurių herojais pasirinktos istorinės asmenybės. Remdamiesi lietuvių literatūros pavyzdžiais, aptarkite, koks meninės išmonės ir istorinių faktų santykis tokiuose dramos kūriniuose. Kodėl, jūsų nuomone, rašytojai pasirinko šias asmenybes savo kūrinių herojais?
26. Kaip baudžiava paveikė lietuvių mentalitetą? Savo įžvalgas pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais.
27. Kokią įtaką kūrybos vertinimui skirtingais laikotarpiais daro rašytojo dalyvavimas viešajame gyvenime? Savo mintis pagrįskite Lietuvos literatūros pavyzdžiais.
28. Dažnai teigiama, kad moterų kuriama literatūra yra savita. Remdamiesi lietuvių literatūros pavyzdžiais, pagrįskite šią mintį arba ją paneikite. 29. Ar grožinės literatūros kūrinyje atpažįstami autoriaus biografijos faktai padeda suprasti kūrinį ar trukdo? Savo mintis pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais.
30. Kuriuos Lietuvos literatūros kūrinius ir kodėl galima būtų pavadinti Lietuvos epu? Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais.
KALBA
1. Kaip keičiasi jauno žmogaus kalba, kai jis stengiasi pritapti prie bendraamžių? Savo įžvalgas pagrįskite pateikdami konkrečių pavyzdžių.
2. Kalbos taisyklingumo atžvilgiu patyrinėkite savo miesto ar miestelio viešųjų erdvių iškabas, skelbimus ar internetinę svetainę ir aptarkite pasitaikančias klaidas. Pasiūlykite, kaip būtų galima pagerinti kalbos vartojimo viešosiose erdvėse situaciją.
3. Žiniasklaidos tekstų antraštės turi būti informatyvios, aiškios ir patrauklios. Pateikite antraščių pavyzdžių ir aptarkite jų tinkamumą turinio atžvilgiu.
4. Pasak rašytojo Juozo Apučio, muziejuose atsiduria ne tik senieji padargai, drabužiai, bet ir daugelis lietuviškų žodžių. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, paaiškinkite, kodėl kalboje atsiranda vis daugiau archaizmų, istorizmų.
5. Anot kalbininkės Daivos Vaišnienės, tarmė yra namų kalba, gimtoji motinos kalba. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite situacijas ir sritis, kuriose bendrinę kalbą gali pakeisti tarmės.
6. „Slapyvardis – tarsi šifras ar ženklas, atskleidžiantis kiekvieno autoriaus skirtingus pasirinkimo motyvus ir priežastis“,– teigia žurnalistė Genovaitė Burneikienė. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite Lietuvos rašytojų ir (ar) kitų kultūros veikėjų Slapyvardžių kilmę ir jų pasirinkimo motyvus.
7. Viešojoje kalbos vartosenoje pasitaiko nemažai kirčiavimo klaidų. Aptarkite jūsų pastebėtus netaisyklingo kirčiavimo atvejus ir pasiūlykite, kaip būtų galima pagerinti situaciją.
8. Kalbininkas Antanas Smetona teigia, kad „per sunkių kalbų nebūna“. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite, ar reikia lengvinti lietuvių kalbos rašybos taisykles ir kodėl.
9. Kalba, kaip bendravimo priemonė, neatsiejama nuo tautos kultūros. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite, kokį poveikį lietuvių kalbos etiketui daro kitos kalbos.
10. Kalbininkė Inga Hilbig teigia, kad „lietuvių kalba – gražus seno ir naujo derinys“. Remdamiesi konkrečiais leksikos pavyzdžiais, patvirtinkite arba paneikite teiginį, kad lietuvių kalba, nors ir labai archajiška, patenkina visus šiuolaikinės Lietuvos visuomenės poreikius.
KULTŪRA
11. Lietuvoje 2015-ieji metai paskelbti Etnografinių regionų metais. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, pristatykite savo regioną keliais aspektais ir aptarkite jo kultūrinį savitumą.
12. Tradicines literatūros ir menų pamokas mokykloje dažnai paįvairina susitikimai su menininkais. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, paaiškinkite, ar tokie renginiai naudingi mokiniams.
13. Anot režisieriaus Oskaro Koršunovo, dabar teatras nebėra toks svarbus kaip anksčiau. Remdamiesi konkrečiais spektakliais, aptarkite, kokio teatro reikia šiuolaikiniam žmogui.
14. Filmuose neretai veikia sakmių ir (ar) pasakų personažams artimi veikėjai. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite, kokias vertybes jie įkūnijo liaudies kūryboje ir kokias įkūnija šiandienos filmuose.
15. Ar pritartumėte Tarptautinio vaikų ir jaunimo filmų festivalio komisijos nuomonei, kad geras filmas tas, kurio pagrindinis veikėjas yra paprastas paauglys ir todėl nesunku suprasti jo problemas. Savo požiūrį argumentuokite kino jaunimui ir paaugliams pavyzdžiais.
16. Kokie literatūriniams įvykiams skirti renginiai yra įdomūs ir prasmingi? Savo nuomonę pagrįskite konkrečiais pavyzdžiais.
17. Lietuvoje vyksta įvairaus pobūdžio festivalių. Pristatykite bent du meno ar mokslo festivalius ir aptarkite, kuo jie patrauklūs jaunimui.
18. Lietuvos atlikėjai, jungiantys senosios kultūros palikimą ir šiuolaikinį meną, ieško naujų, patrauklių būdų kūriniams pateikti. Patvirtinkite arba paneikite šią mintį remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais.
19. 2015-aisiais sukanka 25 metai, kai atkurta Lietuvos Nepriklausomybė. Pasvarstykite, kokie renginiai jūsų krašte galėtų skatinti jaunimo patriotizmą.
20. Pasvarstykite, kokios tematikos dokumentiniai filmai galėtų dominti šiuolaikinį jaunimą ir kodėl. Savo įžvalgas paremkite lietuviškos dokumentikos pavyzdžiais.
LITERATŪRA
21. Literatūros vadovėliuose pateikiama analizuoti kūrinių ištraukų. Pristatykite bent du kūrinius, kuriuos perskaityti paskatino nagrinėta ištrauka, ir argumentuotai paaiškinkite, kodėl.
22. Literatūros tyrinėtojas Virginijus Gasiliūnas teigia, kad „geros knygos yra kaip geri gyvenime sutikti žmonės“. Patvirtinkite arba paneikite šią mintį remdamiesi skaitytomis knygomis.
23. Šiuo metu ypač daugėja istorinės tematikos grožinės literatūros. Remdamiesi lietuvių literatūros pavyzdžiais, aptarkite, kas lemia istorinių temų šiuolaikinėje literatūroje populiarumą. 24. Anot bibliotekininkės Vitos Mozūraitės, „skaitymas laisvalaikiu tampa nebemadingas. Reikia paversti jį madingu“. Argumentuotai paaiškinkite, kaip įgyvendintumėte šią idėją.
25. Pasak rašytojo Hermano Hesės, vienas svarbiausių kelių, vedančių į išsilavinimą, yra pasaulinės literatūros pažinimas. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, patvirtinkite arba paneikite šią mintį. 26. Patarlėse išsakomi svarbūs gyvenimo principai ir taisyklės. Patvirtinkite arba paneikite šią mintį remdamiesi lietuvių tautosakos pavyzdžiais.
27. Filosofas Naglis Kardelis teigia, kad ,,mitai kalba apie amžinuosius iššūkius, kuriuos tikrovė meta žmogui, ir apie laiko patikrintus būdus dorotis su jais“. Patvirtinkite arba paneikite šią mintį remdamiesi antikos mitų pavyzdžiais.
28. Poetas Aidas Marčėnas teigia, kad tikra poezija yra viršlaikiška. Remdamiesi bent dviejų lietuvių poetų eilėraščiais, argumentuotai paaiškinkite, kaip suprantate šią mintį. 29. Tautosakos tyrinėtoja Bronislava Kerbelytė teigia, kad stebuklinėse pasakose išsamiai apibūdinamas žmogus, jo siekiai ir keliamos amžinos problemos. Patvirtinkite arba paneikite šią mintį remdamiesi 3–4 lietuvių liaudies pasakų pavyzdžiais.
30. Pastaruoju metu populiarėja garsinės knygos, kuriose kūrinius skaito aktoriai. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, pasvarstykite, kurie lietuvių klasikos kūriniai turėtų būti įrašyti garsinėse knygose, ir paaiškinkite, kodėl.