Pereiti į pagrindinį turinį

86 264 86 85

info@kalbejimopotemes.net

ovsas1

Greitai atrašome

Atsakysime per 3 min.!

Parašytos potemės atsisiuntimui

12 klasės (VBE) 2019 metų kalbėjimo potemių sąrašas (Spauskite čia)

10 klasės (PUPP) 2019 metų kalbėjimo potemių sąrašas (Spauskite čia)

>>> AUKŠČIAUSIA KOKYBĖ - visi kalbėjimai patikrinti filologės! <<<

Jeigu perkant kalbėjimą nėra sąraše jūsų mokyklos, tai parašykite mums pavadinimą ir ją pridėsime į sąrašą. 

Metai: 2018
Nr. ------Pavadinimas------ Pasirinkimas
1 Pasirinktų lietuvių rašytojų stiliaus ypatybės Pasirinkti
2 Kristijono Donelaičio stilius ypatingas dėl rašytojo svarbos lietuvių tautai. Remdamiesi rašytojo biografiniais faktais ir kūriniais, pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite. Pasirinkti
3 Kalbinis apsisprendimas tautinio atgimimo epochoje XIX a. pab. - XX a. pr. Pasirinkti
4 Lietuvos raštijos ir literatūros tekstai, formavę lietuvių požiūrį į tautos ir valstybės istoriją Pasirinkti
5 Kaip pasikeistų Kristijono Donelaičio kūryba išvertus ją į šiuolaikinę bendrinę lietuvių kalbą? Pasirinkti
6 Kaip kalba padeda atsiskleisti vaizduojamąjį laikotarpį Mariaus Ivaškevičiaus ,,Madagaskare“? Pasirinkti
7 Individo ir bendruomenės santykis XX a. lietuvių prozoje Pasirinkti
8 Žmogaus prigimties prieštaringumas Lietuvos literatūroje Pasirinkti
9 Asmenybės laikysena ribinėse situacijose. Pasirinkti
10 Žemdirbiškos kultūros aktualizavimas XXa. II pusės lietuvių literatūroje Pasirinkti
11 Kodėl šiandien prieštaringai vertinamas sovietmečiu žymių lietuvių rašytojų kūrybinis palikimas? Pasirinkti
12 Antikos mitų interpretacija Lietuvos kultūroje Pasirinkti
13 Krikščioniškoji etika Lietuvos Literatūroje Pasirinkti
14 Literatūra - istorinės patirties liudijimas Pasirinkti
15 Moters paveikslas lietuvių literatūroje. Pasirinkti
16 Lietuvio paveikslas skirtingų laikotarpių literatūroje Pasirinkti
17 Motina lietuvių literatūroje Pasirinkti
18 Tėvynės praradimas – vienas iš svarbiausių lietuvių literatų įkvėpimo šaltinių. Pagrįsti teiginį pavyzdžiais. Pasirinkti
19 Žaismas modernioje lietuvių literatūroje Pasirinkti
20 Tėvas lietuvių literatūroje Pasirinkti
21 Kokį poveikį kultūrai ir visuomenei daro kryptingai veikianti asmenybė? Pasirinkti
22 Tautosaka lietuvių literatūroje Pasirinkti
23 Kūrėjo tema lietuvių literatūroje Pasirinkti
24 Jaunimo gyvenimo problemos lietuvių literatūroje Pasirinkti
25 Meilė lietuvių literatūroje Pasirinkti
26 Namų tema lietuvių literatūroje Pasirinkti
27 Kas jūsų manymu turėtų būti tikrasis žmogaus poelgių vertintojas: visuomenė, sąžinė ar Dievas? Pasirinkti
28 Ar visuomenei reikalingi rašytojai moralistai? Savo požiūrį pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais. Pasirinkti
29 Kaip pilietiškumas ir tautiškumas vaizduojamas skirtingų laikotarpių literatūroje? Pasirinkti
30 Kaip literatūroje vaizduojama Renesanso žmogaus pasaulėžiūra, vertybių sistema, idealai? Kuo skiriasi nuo šių dienų žmogaus? Pasirinkti
31 Šeimos reikšmė žmogui lietuvių literatūroje. Pasirinkti
32 Žmogaus santykis su gamta Pasirinkti
33 Skaudūs išgyvenimai lietuvių literatūroje Pasirinkti
34 Doros samprata Kristijono Donelaičio poemoje ,,Metai" Pasirinkti
35 Kodėl XXI a. jaunimui sunku suvokti K. Donelaičio "Metų" kalbą? Pasirinkti
36 Gimtosios kalbos išsaugojimo svarba lietuvių kultūros istorijoje Pasirinkti
37 Neigiami personažai įdomesni už teigiamus. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį konkrečiais literatūros pavyzdžiais. Pasirinkti
38 Ironija Jurgio Savickio kūryboje Pasirinkti
39 Kančia lietuvių literatūroje Pasirinkti
40 Lietuvių kalbą išsaugoti svarbu, nes ji padeda lietuvių tautai išlikti Pasirinkti
41 Kokie jauno žmogaus siekiai vaizduojami literatūroje? Pasirinkti
42 Ar šiuolaikiniam žmogui svarbus ryšys su tėvyne? Pasirinkti
43 Autobiografiškumas lietuvių literatūroje Pasirinkti
44 Kokios moralinės atramos reikalingos šiuolaikiniam žmogui? Pasirinkti
45 Kaip padarytas nusikaltimas veikia žmogų? Pasirinkti
46 Asmenybės laisvės problema lietuvių literatūroje. Pasirinkti
47 Kaip apie sąžinę, kaip didžiausią žmogaus teisėją kalbama lietuvių literatūroje? Pasirinkti
49 Žmogaus santykis su tėvyne Lietuvos literatūroje Pasirinkti
50 Praradimas – katastrofų laikotarpio rašytojų kūrybinio įkvėpimo šaltinis. Pasirinkti
51 Gimtosios kalbos svarba lietuvių literatūroje Pasirinkti
52 Žmogaus būties įprasminimas lietuvių literatūroje Pasirinkti
53 Miškas kaip įkvėpimo šaltinis. Pristatykite pasirinktus lietuvių rašytojus, kuriuos miškas įkvėpė kurti. Pasirinkti
54 Katastrofų laikotarpio ženklai lietuvių literatūroje. Pasirinkti
55 Dekalogo atspindžiai lietuvių literatūroje Pasirinkti
56 Kaimo žmogus lietuvių literatūroje. Pasirinkti
57 Vienišo žmogaus tragizmas lietuvių literatūroje Pasirinkti
58 Darbas lietuvių literatūroje. Pasirinkti
59 Žmogaus dvasinių vertybių puoselėjimas lietuvių literatūroje. Pasirinkti
60 Žmogus prievartos pasaulyje Pasirinkti
61 Žmogiškumas prasideda nuo gailesčio ir užuojautos Pasirinkti
62 Nostalgiška kelionė į praeitį lietuvių literatūroje Pasirinkti
63 Tėvynės gynėjo paveikslas lietuvių literatūroje Pasirinkti
64 Vaikystės patirtis padeda susigaudyti pasaulyje, geriau suprasti save ir kitus. Pasirinkti
65 Žmogus ir istorija lietuvių autorių kūriniuose. Pasirinkti
66 Lietuvos paveikslas iš toli. Argumentuotai išsakykite savo nuomonę, koks Lietuvos paveikslas iškyla žmogui, atsidūrusiam tremtyje. Pasirinkti
67 Ar žmogus gali valdyti savo likimą? Pasirinkti
68 Žmogaus vidiniai konfliktai lietuvių literatūroje. Pasirinkti
69 Požiūris į gyvybę lietuvių literatūroje. Pasirinkti
70 Romantinis tautos vaizdavimas lietuvių literatūroje. Pasirinkti
71 Kokias tautines vertybes turėtų pasirinkti jaunas žmogus, kurdamas naują pasaulį? Pasirinkti
72 Pilietiškumas lietuvių literatūroje. Pasirinkti
73 Žmogus nusikalsta neišvengiamai ir tik kaltės jausmas išteisina jo žmogiškumą. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį, remdamiesi pasirinkto lietuvių literatūros autoriaus kūryba. Pasirinkti
74 Patriotizmas lietuvių literatūroje. Pasirinkti
75 Žmonės - marionetės lietuvių literatūroje. Pasirinkti
76 Žmogus kintančių vertybių pasaulyje Pasirinkti
77 Darbo poetizavimas Pasirinkti
78 Literatūra - tautos istorijos liudytoja. Pasirinkti
79 Vertybės, kurios labiausiai išryškėja, praradus tėvynę. Apibūdinkite, kokios vertybės atrandamos, patiriant tėvynės ilgesį. Pasirinkti
80 Tautos gyvenimo būdo vaizdavimas lietuvių literatūroje. Pasirinkti
81 Ką atranda ir ką praranda žmogus, palikdamas tėvynę? Pasirinkti
82 Vaikas lietuvių literatūroje. Pasirinkti
83 Šeimos vaidmuo pažįstant ir tęsiant tradicijas. Pasirinkti
84 Asmenybės dvilypumas lietuvių literatūroje. Pasirinkti
85 Dualistinio pasaulio samprata literatūroje. Pasirinkti
86 Kūrybingos prigimties žmogaus santykis su gyvenimo rutina. Pasirinkti
87 Ko mus moko lietuvių literatūra? Pasirinkti
88 Dėl ko verta gyventi? Pasirinkti
89 Istorinė patirtis kaip kūrėjo įkvėpimo šaltinis. Pasirinkti
90 Namai ir šeima - nekintančios vertybės žmogaus gyvenime. Pasirinkti
91 Ką apie laimingą žmogų kalba lietuvių literatūra? Pasirinkti
92 ,,Du vagys" pagal J. Biliūno ir J. Savickio noveles Pasirinkti
93 Tradicinės kaimo kultūros atspindžiai lietuvių literatūroje. Pasirinkti
94 Ar moterų kuriama literatūra yra savita? Atsakykite remdamiesi lietuvių literatūros pavyzdžiais. Pasirinkti
95 Kurie lietuvių literatūros kūriniai yra verti Lietuvos epo vardo? Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. Pasirinkti
96 Žmogaus ydų vaizdavimas lietuvių literatūroje Pasirinkti
97 Kaip vaizduojamas dvaras lietuvių literatūroje? Pasirinkti
98 Tėvynės paveikslas lietuvių literatūroje Pasirinkti
99 Tėvynės laisvės kaina - žmonių gyvenimas Pasirinkti
100 Tėvynės vaizdinys lietuvių literatūroje Pasirinkti
101 Tėvų ir vaikų santykiai lietuvių literatūroje Pasirinkti
102 Skriaudos ir kaltės tema lietuvių literatūroje Pasirinkti
103 Gyvybės vertė lietuvių literatūroje Pasirinkti
104 Valdovo paveikslas lietuvių literatūroje Pasirinkti
105 Miškas ir lietuvis romantikų kūryboje Pasirinkti
106 Miškas lietuvių literatūroje Pasirinkti
107 Meilės patirtys lietuvių literatūroje Pasirinkti
108 Literatūra - istorijos liudytoja. Pasirinkti
109 Vyro paveikslas lietuvių literatūroje Pasirinkti
110 Namų tema 19-20a literatūroje. Pasirinkti
111 Lietuvių raštijos ir literatūros tekstai Renesanso epochoje Pasirinkti
112 Vaiko patirtys lietuvių prozoje Pasirinkti
113 Kokias svarbiausias vertybes teigia literatūra? Pasirinkti
114 Meilė tėvynei lietuvių literatūroje Pasirinkti
115 Vaikystės patyrimas lietuvių literatūroje Pasirinkti
116 Vyro paveikslas įvairių laikotarpių Lietuvos literatūroje Pasirinkti
117 Dirbančio žmogaus vaizdavimas lietuvių literatūroje Pasirinkti
118 Žmogiškumo pamokos lietuvių literatūroje Pasirinkti
119 Moteris lietuvių literatūroje Pasirinkti
120 Gamtos reikšmė literatūroje Pasirinkti
121 Žmogaus ir visuomenės netobulumo klausimai lietuvių literatūroje Pasirinkti
122 Gamtos tema skirtingų laikotarpių lietuvių literatūroje Pasirinkti
123 Ar autoriaus biografija padeda suprasti jo kūrybą? Pasirinkti
124 Ar visada meilė yra kilni? Pasirinkti
125 Lietuvos vaizdavimas lietuvių literatūroje Pasirinkti
126 Meilės vaizdavimas lietuvių literatūroje Pasirinkti
127 Motinos paveikslas lietuvių literatūroje Pasirinkti
128 Tėvo paveikslas lietuvių literatūroje Pasirinkti
129 Jausmai ir protas Vaižganto ,,Dėdės ir dėdienės" Pasirinkti
130 Hamletiškos asmenybės lietuvių literatūroje Pasirinkti
131 Visuomenės ydos lietuvių literatūroje Pasirinkti
132 J. T. Vaižganto rašymo stiliaus ypatybės Pasirinkti
133 Gimtieji namai lietuvių literatūroje Pasirinkti
134 Lietuvių rašytojų ir jų kūrinių įtaka visuomenei skirtingais laikotarpiais Pasirinkti
135 Antano Škėmos rašymo stiliaus ypatybės Pasirinkti
136 Romantizmas ir neoromantizmas. Panašumai ir skirtumai Pasirinkti
137 Asmenybės vystymasis lietuvių literatūroje Pasirinkti
138 Ką reiškia būti tolerantiškam? Pasirinkti
139 Ką žmogus laiko tėvyne? Pasirinkti
140 Lietuvių literatūra - skatinanti patriotiškumą Pasirinkti
141 Kokios dvasinės vertybės akcentuojamos skirtingų laikotarpių literatūroje? Pasirinkti
142 Ironijos galia Balio Sruogos ir Jurgio Savickio kūryboje Pasirinkti
143 Juoko galia H. Radausko ir B. Sruogos kūriniuose Pasirinkti
144 Salomėjos Nėries rašymo stiliaus ypatybės Pasirinkti
145 Statusas keičia žmogų Pasirinkti
146 Asmens, įsipareigojusio savo tėvynei, vaizdavimas literatūroje. Pasirinkti
147 Moralinių vertybių vaizdavimas literatūroje. Pasirinkti
148 Realizmo epochos rašytojų indėlis į literatūrą. Pasirinkti
149 Valdovo asmenybės drama: pasirinkimas tarp asmeninės laimės ir valstybės. Pasirinkti
150 Kaip pilietiškumas reiškiasi XVI –XX a. literatūroje? Pasirinkti
151 Laisvės ir prievartos tema B. Sruogos romane ,,Dievų miškas". Pasirinkti
152 Meno svarba lietuvių literatūroje Pasirinkti
153 Tautinis apsisprendimas ir pareigos visuomenei suvokimas XIX a.pab.- XX a.pr. kultūroje Pasirinkti
154 Kaip išlikti žmogui, kai griūva ankstesnio gyvenimo ir moralės normos? Pasirinkti
155 Menininko paveikslas lietuvių literatūroje Pasirinkti
156 Kaip karo tragedijos atsispindi lietuvių literatūroje? Pasirinkti
157 Viduramžių tema lietuvių poezijoje Pasirinkti
158 Humanistinių vertybių išaukštinimas lietuvių literatūroje Pasirinkti
159 Kaip Antrasis pasaulinis karas pakeitė lietuvių literatūrą? Pasirinkti
160 Koks vaizduojamas kaimas senojoje lietuvių literatūroje? Pasirinkti
161 Mažų vaikų psichologinių išgyvenimų smurto akivaizdoje vaizdavimas lietuvių literaturoje. Pasirinkti
162 Žmogaus laisvės paieškos lietuvių literatūroje Pasirinkti
163 Ar stipri asmenybė gali būti vadinama tautos laisvės viltimi? Savo požiūrį argumentuokite lietuvių literatūros pavyzdžiais. Pasirinkti
164 Atsakomybės ir pareigos tema lietuvių literatūroje. Pasirinkti
165 Miško vaizdavimas lietuvių literatūroje Pasirinkti
166 Stojiška asmenybės laikysena lietuvių literatūroje Pasirinkti
167 Kalbos išsaugojimas - kalbos išlikimo pagrindas Pasirinkti
168 Antrasis pasaulinis karas lietuvių literatūroje Pasirinkti
169 Ar žmogus visada yra savo likimo šeimininkas? Pasirinkti
170 Ar kenčia žmogus, palikęs gimtuosius namus? Pasirinkti
171 Asmens ir jo likimo išbandymas katastrofų laikotarpio literatūroje Pasirinkti
172 Dvaro vaizdavimas lietuvių literatūroje Pasirinkti
173 Emigranto egzistencinės patirtys XXa. lietuvių literatūroje Pasirinkti
174 Kaip žmogaus laikysena ribinėse situacijose atskleidžia jo asmenybės brandą? Pasirinkti
175 Gyvenimo proza Jono Biliūno ir Jurgio Savickio kūryboje Pasirinkti
176 Gyvenimo prasmės paieškos lietuvių literatūroje Pasirinkti
177 Tėvynės paveikslas lietuvių literatūroje Pasirinkti
178 Prarastos tėvynės ilgesys lietuvių literatūroje Pasirinkti
179 Individas ir tauta sudėtingų išbandymų akivaizdoje Pasirinkti
180 Individo ir bendruomenės santykis XXa. prozoje. Pasirinkti
181 Kodėl, pasak Sokrato, dora yra visuotinis gėris? Pasirinkti
182 Kristaus paveikslas literatūroje Pasirinkti
Metai: 2015
Nr. ------Pavadinimas------ Pasirinkimas
1 Dėl didėjančio gyventojų mobilumo, informacinių priemonių poveikio ir kitų priežasčių lietuvių kalbos tarmės palaipsniui artėja prie bendrinės kalbos. Ar verta stengtis užtikrinant tarmių išlikimą? Argumentuotai išsakykite savo požiūrį. Pasirinkti
3 Lietuvos viešojoje erdvėje vykstančiose diskusijose dažnai pasigendama kultūringo, pagarbaus santykio su pašnekovu. Kaip vertinate mūsų visuomenės diskusijų kultūrą? Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. Pasirinkti
6 Lietuvių kalba savo istorijoje daug kartų yra patyrusi kitos kalbos poveikį. Remdamiesi pavyzdžiais, paaiškinkite, kurios kalbos ir kaip veikė lietuvių kalbą anksčiau ir dabar. Pasirinkti
7 Ar vaikystėje / paauglystėje susiformavęs įprotis rašyti trumpąsias mobiliojo telefono žinutes be skyrybos ženklų, be didžiųjų raidžių, be diakritinių ženklų, vartojant netaisyklingas arba mažai žinomas santrumpas gali pakenkti jaunosios kartos rašymo įgū Pasirinkti
16 Kaip vaizduojama emigranto dalia XX a. II pusės ir šiuolaikinėje lietuvių literatūroje? Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. Pasirinkti
17 Kuo skiriasi Renesanso ir šių laikų žmogaus pasaulėžiūra, vertybių sistema, idealai? Savo mintis pagrįskite literatūros pavyzdžiais. Pasirinkti
28 Dažnai teigiama, kad moterų kuriama literatūra yra savita. Remdamiesi lietuvių literatūros pavyzdžiais, pagrįskite šią mintį arba ją paneikite. Pasirinkti
29 Ar grožinės literatūros kūrinyje atpažįstami autoriaus biografijos faktai padeda suprasti kūrinį ar trukdo? Savo mintis pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais. Pasirinkti
30 Kuriuos Lietuvos literatūros kūrinius ir kodėl galima būtų pavadinti Lietuvos epu? Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. Pasirinkti