Privatumo ir naudojimosi taisyklės

Bendroji dalis

1) Šios nuostatos laikomos sutartimi tarp administracijos, atsakingos už www.kalbejimopotemes.net tinklapį (toliau – Kalbejimopotemes.net ), ir tinklapio naudotojo (toliau – Naudotojas). Kiekvienas Kalbejimopotemes.net tinklapio naudotojas privalo susipažinti su šiomis nuostatomis. Kiekvienas asmuo, naudodamasis tinklapio paslaugomis, tokiomis kaip pavyzdiniai kalbėjimai, siunčiantis kitus darbus ar skelbiant kitą informaciją Kalbejimopotemes.net tinklapyje, yra laikomas susipažinęs su šiomis nuostatomis ir sutinka su jomis.

2) Kalbejimopotemes.net tinklalapis veikia kaip duomenų bazė, prieinama bet kuriam vartotojui asmeniniais tikslais, priklausomai nuo šių sąlygų ir nuostatų (toliau – sąlygos).

3) Visos teisės į Kalbejimopotemes.net duomenų bazę ir svetainės dizainą yra Kalbejimopotemes.net teisėtam valdytojui priklausančios. Duomenų bazės naudotojai gali naudotis ja tik nustatytomis sąlygomis, nepažeisdami duomenų bazės kūrėjo ir teisėto valdytojo, autorių ar gretutinių teisių subjektų teisių į kūrinius ir gretutinių teisių objektus, sudarančius duomenų bazės turinį.

4) Bet kokio pobūdžio Kalbejimopotemes.net tinklapyje esančios tekstų ir grafinės medžiagos platinti ar perkelti į kitas laikmenas be Kalbejimopotemes.net rašytinio sutikimo yra draudžiama.

5) Naudotojas, pasirenkantis Kalbejimopotemes.net tinklalapyje siūlomas paslaugas ir produktus, tai daro savo nuožiūra. Kalbejimopotemes.net neprisiima jokios atsakomybės dėl naudotojo pasirinktų paslaugų ar produktų tinkamumo ar pritaikomumo konkrečiam tikslui.

6) Kalbejimopotemes.net teikiamą medžiagą ir informaciją naudotojas gali panaudoti tik asmeniniais tikslais. Draudžiama dauginti šią medžiagą ir informaciją ar ją bet kokiu būdu platinti, atlygintinai ar neatlygintinai.

7) Klientas, įsigydamas Kalbejimopotemes.net tinklapyje siūlomus pavyzdinius darbus, sutinka, kad pinigai už intelektinę nuosavybę (pavyzdinius darbus, parduodamus Kalbejimopotemes.net tinklapyje) negali būti grąžinami.

Darbų atsisiuntimas

1) Duomenų bazėje (www.kalbejimopotemes.net tinklalapyje) paskelbti darbai yra intelektinė nuosavybė. Naudotojas, siunčiantis informaciją iš Kalbejimopotemes.net tinklalapio, sutinka, kad ši informacija negali būti skelbiama kitame tinklalapyje ar naudojama komerciniais tikslais be Kalbejimopotemes.net rašytinio sutikimo.

Atsisiųstų rašto darbų naudojimas

1) Visa informacija, pavyzdiniai kalbėjimai, prieinami Kalbejimopotemes.net informacinėje bazėje, yra skirti asmeniniam mokymuisi – kaip mokslinės žinios, pavyzdžiai, idėjos. Draudžiama naudoti parsisiųstą pavyzdinį kalbėjimą ar jo dalį kaip savo.

2) Asmuo, kuris parsisiuntė pavyzdinį kalbėjimą, garantuoja, kad laikysis visų savo mokymo įstaigos įstatų dėl akademinės etikos ir naudos parsiųstą informaciją kaip pavyzdį ar idėjų šaltinį tik mokymosi ar tyrimo tikslais. Naudodamas informaciją iš parsiųsto darbo savo raštu, jis privalo laikytis citavimo reikalavimų ir nurodyti Kalbejimopotemes.net darbo nuorodą kaip šaltinį.

3) Naudotojas, pažeidęs šias nuostatas ir sąlygas, yra asmeniškai atsakingas už pažeidimus, padarytą žalą ir kitas neigiamas pasekmes, taip pat už trečiųjų asmenų teisių pažeidimus ir galiojančių įstatymų nepaisymą.