Pereiti į pagrindinį turinį

86 264 86 85

Skambinkite

info@kalbejimopotemes.net

Rašykite

Privatumo ir naudojimo tiasyklės

Naudojimosi ir privatumo taisyklės

Bendroji dalis

1) Šios taisyklės yra laikomos sutartimi tarp www.Kalbejimopotemes.net tinklapio administracijos (toliau – Kalbejimopotemes.net ) ir tinklapio naudotojo (toliau – Naudotojas). Kiekvienas Kalbejimopotemes.net tinklapio naudotojas privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis. Asmuo, kiekvieną kartą naudodamas tinklapį, parsisiųsdamas pavyzdinį kalbėjimą, atsiųsdamas kitus darbus ar skelbdamas kitą informaciją Kalbejimopotemes.net tinklapyje laikomas susipažinęs su šiomis taisyklėmis ir su jomis sutinka.

2) Kalbejimopotemes.net tinklalapis yra duomenų bazė, kuria gali naudotis bet kuris vartotojas asmeniniais tikslais, sutinkamai su šiomis sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – sąlygos).

3) Visos autorinės teisės į Kalbejimopotemes.net duomenų bazę ir svetainės dizainą priklauso Kalbejimopotemes.net teisėtam valdytojui. Duomenų bazės naudotojai gali ja naudotis nustatytomis sąlygomis ir tvarka, nepažeisdami duomenų bazės gamintojo ir teisėto valdytojo teisių, autorių teisių ir gretutinių teisių subjektų teisių į kūrinius ir gretutinių teisių objektus, kurie sudaro duomenų bazės turinį.

4) Draudžiama bet kuriuo nenurodytu tinklalapyje ar šiose sąlygose būdu ir bet kokiais tikslais platinti ar perkelti į kitas laikmenas Kalbejimopotemes.net tinklalapyje esančią tekstinę ir grafinę medžiagą be Kalbejimopotemes.net rašytinio sutikimo.

5) Naudotojas renkasi Kalbejimopotemes.net tinklalapyje siūlomas paslaugas ir produktus išimtinai savo nuožiūra, Kalbejimopotemes.net jokiais atvejais neatsako už naudotojo pasirinktos paslaugos ar produkto tinkamumą ar pritaikomumą konkrečiam tikslui.

6) Naudotojas Kalbejimopotemes.net jam suteiktą medžiagą ir informaciją gali naudoti tik asmeniniais tikslais. Draudžiama šią medžiagą ir informaciją dauginti, atlygintinai ar neatlygintinai platinti bet kuriuo būdu.

7) Klientas, įsigyjęs mūsų siūlomus pavyzdinius darbus, sutinka, jog pinigai už intelektinę nuosavybę (už pavyzdinius darbus, kuriais prekiaujama Kalbejimopotemes.net tinklapyje) negali būti grąžinami.

8) Jei kalbėjimas nėra parašytas, jį parašome per 7 dienas.

Darbų atsiuntimas

1) Duomenų bazėje (www.kalbejimopotemes.net tinklapyje) skelbiami darbai yra intelektinė nuosavybė. Naudotojas siųsdamąsis bet kokią informaciją iš Kalbejimopotemes.net tinklalapio sutinka, kad ši informacija be Kalbejimopotemes.net rašytinio sutikimo negali būti skelbiama jokiame kitame tinklalapyje ar naudojama komerciniais tikslais.

Parsiųstų rašto darbų naudojimas

1) Visa informacija, pavyzdiniai kalbėjimai, esantys Kalbejimopotemes.net informacinėje bazėje, yra skirti asmeniniam mokymuisi – kaip mokslinės žinios, pavyzdžiai, idėjos. Parsisiųsto pavyzdinio kalbėjimo kitos informacijos ar pateikties (ar jo dalies) naudojimas ir pristatymas kaip savo yra draudžiamas.

2) Pavyzdinį kalbėjimą parsisiuntęs asmuo pareiškia ir garantuoja, kad laikysis visų savo mokymo įstaigos įstatų dėl akademinės etikos, naudos parsiųstą informaciją kaip pavyzdį, idėjų šaltinį – žinių, mokymosi ar tyrimo tikslais, o naudodamas informaciją iš parsiųsto darbo savo rašomame darbe, privalo laikytis visų citavimo reikalavimų, bei nurodyti šaltinį iš kurio paimta informacija – Kalbejimopotemes.net darbo nuorodą.

3) Naudotojas, pažeidęs šias sąlygas ir taisykles, trečiųjų asmenų teises, galiojančius įstatymus, yra asmeniškai atsakingas už tokius pažeidimus, jais padarytą žalą ir kitokias neigiamas pasekmes.