Pereiti į pagrindinį turinį

86 264 86 85

Skambinkite

info@kalbejimopotemes.net

Rašykite

Privalomi autoriai ir jų kūriniai. (VBE, MBE)

Kokie yra privalomi autoriai ir jų kūriniai letuvių kalbos ir literatūros valstybiniame (VBE) ir mokykliniame (MBE) brandos egzamine? 

privalomi autoriai ir ju kuriniai konspektas nec

  Sveiki dvyliktokai, atėjo tie lemtingi metai, kuomet teks laikyti lietuvių kalbos valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą? Tuomet jums itin pravartu žinoti privalomus autorius ir jų kūrinius. Nes būtent jais remiantis per egzaminą reikės rašyti rašinį.

  Mes skubame jums į pagalbą, vadovaudamiesi NEC (nacionaliniu egzaminų centru), sudarėme privalomų autorių sąrašus. Taip pat privalomų autorių konspektą, kurį galite peržiūrėti ir atsisiųsti čia.

 

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis brandos egzaminas

  Galima pasirinkti samprotavimo arba literatūrinį rašinį.
Samprotavimo rašinyje reikia atskleisti temą, remiantis vienu iš dviejų prie temos rekomenduojamų autorių arba kitu privalomu programiniu autoriumi, taip pat jo kontekstu.
Literatūriniame rašinyje reikia atskleisti temą, analizuojant dviejų autorių kūrybą ir kontekstą – vieną autorių reikia pasirinkti iš dviejų rekomenduojamų prie temos  arba kitų privalomų programinių autorių, kitą galima rinktis savo nuožiūra.

Privalomi literatūros kurso autoriai ir jų kūriniai:

 • Martynas Mažvydas (Katekizmas).
 • Mikalojus Daukša (Postile ,,Prakalba į malonųjį skaitytoją").
 • Jonas Radvanas (Radviliada).
 • Motiejus Kazimieras Sarbievijus (Knyga ,,Lemties žaidimai", o joje pasirinktos odės, pvz, ,,Krispui Levinijui", ,,Telefui Likui", ,,Janui Libinijui", ,,Pauliui Kozlovijui").
 • Kristijonas Donelaitis (,,Metai").
 • Adomas Mickevičius (Eilėraščiai: ,,Romantika", ,,Odė jaunystei". Sonetas ,,Akermano stepės". Poema ,,Vėlinės" (II ir IV dalis), poema ,,Ponas Tadas") .
 • Antanas Baranauskas (,,Anykščių šilelis").
 • Vincas Kudirka (,,Tautiška giesmė", eilėraščiai: ,,Varpas", ,,Labora". Memuarai ,,Iš mano atsiminimų keletas žodelių").
 • Jonas Mačiulis - Maironis (Iš ,,Pavasario balsai" pasirinkti eilėraščiai, pvz., „Kur bėga Šešupė“, „Išnyksiu kaip dūmas“, „Aš norėčiau prikelti“, „Nuo Birutės kalno“, „Vilnius prieš aušrą“).
 • Jonas Biliūnas („Liūdna pasaka“, „Vagis“, „Lazda“, „Ubagas“).
 • Juozas Tumas - Vaižgantas („Dėdės ir dėdienės“).
 • Vincas Krėvė - Mickevičius (,,Skirgaila").
 • Vincas Mykolaitis - Putinas (,,Altorių šešėly", eilėraščiai: ,,Tarp dviejų aušrų", ,,Margi sakalai").
 • Jurgis Savickis (,,Ad astra", ,,Vagis", ,,Kova", ,,Fleita", ,,Mėnesiena", ,,Jono Graužos nuotykiai").
 • Jonas Aistis (Pasirinkti eilėraščiai, pvz.,: „Peizažas“, „Džiazas“, „Be tėvynės brangios“, „Atėjo vakaras“, „Rugpjūčio naktis“).
 • Henrikas Radauskas (Pasirinkti eilėraščiai, pvz., „Pasaka“, „Dainos gimimas“, „Fontanas“, „Stėlė danguje“, „Balti malūnai“).
 • Salomėja Nėris (Eilėraščių rinkinys ,,Prie didelio kelio". „Už gyvybę tu brangesnė“, „Maironiui“, „Dideliame name“, „Prie didelio kelio“, „Dainuok, širdie, gyvenimą“).
 • Balys Sruoga (,,Dievų miškas").
 • Antanas Škėma (,,Balta drobulė").
 • Justinas Marcinkevičius (,,Mažvydas", pasirinkti eilėraščiai, pvz., „Šiandieną širdį pasivaikščioti išleisiu“, „Lopšinė gimtinei ir motinai“).
 • Marius Katiliškis (,,Miškais ateina ruduo").
 • Juozas Aputis (Pasirinkti apsakymai, pvz., „Šūvis po Marazyno ąžuolu“,  „Įveikti save“, „Vakarėjant gražios dobilienos“, „Vieniša sodyba“).
 • Sigitas Geda (Pasirinkti eilėraščiai, pvz., ,,Strazdas", eilėraščiai: „Buvau į Lietuvą išėjęs“, „Giesmė apie pasaulio medį“, „Himnas laukų krosnelei“).

Privalomi konteksto autoriai:

 • Šatrijos Ragana (,,Sename dvare").
 • Vytautas Mačernis (Iš ,,Metai" pasirinkti sonetai. Pvz., pavasario sonetai iš ciklo „Metai“ - 3 sonetas. Rudens sonetai iš ciklo „Metai“ - 7, 21, 25 sonetai. Žiemos sonetai iš ciklo „Metai“ - 4 sonetas).
 • Bronius Krivickas (Pasirinkti eilėraščiai, pvz., „Dovydas prieš Galijotą“, „Rudens melodija“).
 • Marcelijus Martinaitis (,,Kukučio baladės", eilėraščiai: „Ašara, - dar tau anksti...“, „Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj“).
 • Česlovas Milošas (Pasirinkti eilėraščiai, pvz., „Mano tėvynėje“, „Campo de Fiori“, „Rue Descartes“, „Sodyba“, „Lanka“).
 • Judita Vaičiūnaitė (Pasirinkti eilėraščiai, pvz., „Barbora Radvilaitė“, „Trys gulbės“,  „Saulėgrąža").
 • Aidas Marčėnas (Pasirinkti eilėraščiai, pvz., „Erškėčių krūmas dūzgia“, „Pasaulis grįžta į žodį“, „Gimimo diena“, „Maironio prisikėlimas“, „Per naktį aš nebijosiu galvot apie žolę“).
 • Jurgis Kunčinas (,,Tūla").
 • Marius Ivaškevičius („Madagaskaras“).
 • Viljamas Šekspyras (,,Hamletas").
 • Johanas Volfgangas Gėtė (,,Faustas").
 • Francas Kafka (,,Metamorfozė").
 • Albertas Kamiu (,,Svetimas").

Visų privalomų autorių konspektas yra čia.

 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinis brandos egzaminas

Galima pasirinkti samprotavimo arba literatūrinį rašinį.
Samprotavimo rašinyje reikia atskleisti temą, remiantis vienu iš dviejų prie temos rekomenduojamų autorių arba kitu privalomu programiniu autoriumi, taip pat jo kontekstu.
Literatūriniame rašinyje reikia atskleisti temą analizuojant vieno autoriaus kūrybą ir kontekstą. Tą autorių reikia pasirinkti iš dviejų rekomenduojamų prie temos arba kitų privalomų programinių autorių. Kitą autorių, jei jo reikia, kandidatas renkasi savo nuožiūra.
Prie kiekvienos rašinio temos bus pateikta po 3 klausimus, kurie kandidatui padės rinktis rašymo kryptį. Jais naudotis galima, bet neprivaloma.

Privalomi literatūros kurso autoriai ir jų kūriniai:

 • Martynas Mažvydas (Katekizmas).
 • Mikalojus Daukša (Postile ,,Prakalba į malonųjį skaitytoją").
 • Jonas Radvanas (Radviliada).
 • Motiejus Kazimieras Sarbievijus (Knyga ,,Lemties žaidimai", o joje pasirinktos odės, pvz, ,,Krispui Levinijui", ,,Telefui Likui", ,,Janui Libinijui", ,,Pauliui Kozlovijui").
 • Kristijonas Donelaitis (,,Metai").
 • Adomas Mickevičius (Eilėraščiai: ,,Romantika", ,,Odė jaunystei". Sonetas ,,Akermano stepės". Poema ,,Vėlinės" (II ir IV dalis), poema ,,Ponas Tadas") .
 • Antanas Baranauskas (,,Anykščių šilelis").
 • Vincas Kudirka (,,Tautiška giesmė", eilėraščiai: ,,Varpas", ,,Labora". Memuarai ,,Iš mano atsiminimų keletas žodelių").
 • Jonas Mačiulis - Maironis (Iš ,,Pavasario balsai" pasirinkti eilėraščiai, pvz., „Kur bėga Šešupė“, „Išnyksiu kaip dūmas“, „Aš norėčiau prikelti“, „Nuo Birutės kalno“, „Vilnius prieš aušrą“).
 • Jonas Biliūnas („Liūdna pasaka“, „Vagis“, „Lazda“, „Ubagas“).
 • Juozas Tumas - Vaižgantas („Dėdės ir dėdienės“).
 • Vincas Krėvė - Mickevičius (,,Skirgaila").
 • Vincas Mykolaitis - Putinas (,,Altorių šešėly", eilėraščiai: ,,Tarp dviejų aušrų", ,,Margi sakalai").
 • Jurgis Savickis (,,Ad astra", ,,Vagis", ,,Kova", ,,Fleita", ,,Mėnesiena", ,,Jono Graužos nuotykiai").
 • Jonas Aistis (Pasirinkti eilėraščiai, pvz.,: „Peizažas“, „Džiazas“, „Be tėvynės brangios“, „Atėjo vakaras“, „Rugpjūčio naktis“).
 • Henrikas Radauskas (Pasirinkti eilėraščiai, pvz., „Pasaka“, „Dainos gimimas“, „Fontanas“, „Stėlė danguje“, „Balti malūnai“).
 • Salomėja Nėris (Eilėraščių rinkinys ,,Prie didelio kelio". „Už gyvybę tu brangesnė“, „Maironiui“, „Dideliame name“, „Prie didelio kelio“, „Dainuok, širdie, gyvenimą“).
 • Balys Sruoga (,,Dievų miškas").
 • Antanas Škėma (,,Balta drobulė").
 • Justinas Marcinkevičius (,,Mažvydas", pasirinkti eilėraščiai, pvz., „Šiandieną širdį pasivaikščioti išleisiu“, „Lopšinė gimtinei ir motinai“).
 • Marius Katiliškis (,,Miškais ateina ruduo").
 • Juozas Aputis (Pasirinkti apsakymai, pvz., „Šūvis po Marazyno ąžuolu“,  „Įveikti save“, „Vakarėjant gražios dobilienos“, „Vieniša sodyba“).
 • Sigitas Geda (Pasirinkti eilėraščiai, pvz., ,,Strazdas", eilėraščiai: „Buvau į Lietuvą išėjęs“, „Giesmė apie pasaulio medį“, „Himnas laukų krosnelei“).
 • Viljamas Šekspyras (,,Hamletas").
 • Johanas Volfgangas Gėtė (,,Faustas").
 • Albertas Kamiu (,,Svetimas").

 

Visų privalomų autorių konspektas yra čia.

 

 

Jeigu ši informacija jums buvo naudinga, prašome pasidalinti su draugais :)